Formularze

Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca:


Wykaz wniosków o finansowanie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych przez pracowników PWSZ w Tarnowie oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych:

Dofinansowanie do wyjazdów na konferencje naukowe pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Dofinansowanie projektów naukowych wewnętrznych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (Edycja V 2022)