Formularze

Wykaz wniosków o finansowanie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych przez pracowników Akademii Tarnowskiej oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych

Dofinansowanie do wyjazdów na konferencje naukowe pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Dofinansowanie projektów naukowych wewnętrznych prowadzonych w Akademii Tarnowskiej

 1. Regulamin (edycja VII 2024)
  • Wniosek o dofinansowanie projektu 2024 (DOCX 17 KB; PDF 360 KB)
  •  Oświadczenie (DOCX 13 KB; PDF 180 KB)
  • Umowa (DOCX 18 KB; PDF 270 KB)
  • Zasady oceny wniosków (DOCX 17 KB; PDF 216 KB)
  • Wniosek o zmianę terminu realizacji projektu (DOCX 23 KB; PDF 280 KB)
  • Wniosek o zmianę warunków realizacji projektu (DOCX 26 KB; PDF 360 KB)
  • Raport końcowy (DOCX 26 KB; PDF 300 KB)
  • Stan-realizacji projektu (DOCX 19 KB; PDF 266 KB)
 2. Regulamin (edycja VI 2023)
 3. Regulamin (edycja V 2022)
 4. Regulamin (edycja IV 2021)

Dofinansowanie publikacji ze środków Akademii Tarnowskiej


Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca


Dofinansowanie ochrony prawnej wynalazku


Dofinansowanie projektów prowadzonych przez Koła Naukowe przez Izbę Przemysłowo-Handlową