Formularze

Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca:


Wykaz wniosków o finansowanie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych przez pracowników ANS w Tarnowie oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych:

Dofinansowanie do wyjazdów na konferencje naukowe pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ANS w Tarnowie

Dofinansowanie projektów naukowych wewnętrznych prowadzonych w ANS w Tarnowie (Edycja V 2022)


Dofinansowanie projektów prowadzonych przez Koła Naukowe przez Izbę Przemysłowo-Handlową