Formularze

Wykaz wniosków o finansowanie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych przez pracowników ANS w Tarnowie oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych

Dofinansowanie do wyjazdów na konferencje naukowe pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ANS w Tarnowie

Dofinansowanie projektów naukowych wewnętrznych prowadzonych w Akademii Tarnowskiej

 1. Regulamin (edycja VII 2024)
  • Wniosek o dofinansowanie projektu 2024 (DOCX 17 KB; PDF 360 KB)
  •  Oświadczenie (DOCX 13 KB; PDF 180 KB)
  • Umowa (DOCX 18 KB; PDF 270 KB)
  • Zasady oceny wniosków (DOCX 17 KB; PDF 216 KB)
  • Wniosek o zmianę terminu realizacji projektu (DOCX 23 KB; PDF 280 KB)
  • Wniosek o zmianę warunków realizacji projektu (DOCX 26 KB; PDF 360 KB)
  • Raport końcowy (DOCX 26 KB; PDF 300 KB)
  • Stan-realizacji projektu (DOCX 19 KB; PDF 266 KB)
 2. Regulamin (edycja VI 2023)
 3. Regulamin (edycja V 2022)
 4. Regulamin (edycja IV 2021)

Dofinansowanie publikacji ze środków ANS w Tarnowie


Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca


Dofinansowanie ochrony prawnej wynalazku


Dofinansowanie projektów prowadzonych przez Koła Naukowe przez Izbę Przemysłowo-Handlową