Baza techniczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie dysponuje zróżnicowaną bazą aparaturową dostępną dla pracowników i studentów w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz własnych prac badawczych. Posiadana baza techniczna, będąca na wyposażeniu laboratoriów jest sukcesywnie rozwijana i poszerzana. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące laboratoria specjalistyczne: