Dla naukowców

Wykaz informacji na temat „nowego” trybu uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów Ustawy 2.0, zmianie uległy m.in. procedury przyznawania i ubiegania się o stopnie doktora oraz doktora habilitowanego. Aby ułatwić pracownikom naszej Uczelni „odnalezienie” się w nowych procedurach, poniżej znajdują się przydatne linki (zebrane w wyniku pracy Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni):

 


Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy prowadzą badania naukowe do zapoznania się z poniższymi broszurami. Wydane one zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  przez Polską Akademię Nauk. Należy zaznaczyć, iż celem wydania broszur jest działanie na rzecz upowszechnienia dobrych praktyk akademickich oraz promowania najwyższych standardów w działalności naukowej.

  1. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

  2. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

  3. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

  4. Europejska Karta Naukowca

 


Co każdy naukowiec powinien wiedzieć, czyli jak dbać o swój dorobek naukowy i jego „popularność”.

Indeks Hirscha (wskaźnik Hirschawskaźnik hindeks h) to miernik wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego Hirscha, mający za zadanie wykazywać znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzując jego całkowity dorobek (a nie tylko znaczenie jednej pracy, jak zwykły wskaźnik cytowań). Indeks h odzwierciedla dystrybucję cytowań publikacji określonego naukowca i liczbę jego najlepszych publikacji. Według słów samego Hirsha:

Naukowiec ma wskaźnik h, jeśli h spośród Np jego/jej publikacji ma co najmniej po h cytowań każda, a każda z pozostałych (Np − h) publikacji ma nie więcej niż h cytowań.

Innymi słowy, naukowiec ze wskaźnikiem h opublikował Np publikacji, spośród których było h takich publikacji, z których każda była cytowana co najmniej h razy przez innych naukowców. Wskaźnik h odzwierciedla zatem zarówno liczbę publikacji, jak i przeciętną liczbę cytowań każdej publikacji.

DOI (digital object identifier) to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia  składającego się z 16 cyfr i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie numeryczne. Głównym zadaniem ORCID jest:

  • zlikwidowanie problemu dublujących się nazwisk autorów działających na tym samym polu badawczym,
  • eliminowanie problemu różnych wersji zapisu imienia i nazwiska (np. Marcin Nowak – Marcin H. Nowak),
  • precyzowanie tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację.

Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji. Więcej na ten temat mozna poczytać w artykule.

Research Gate (RG), to międzynarodowy portal społecznościowy stworzony dla naukowców wszystkich dyscyplin. Użytkownicy tworzą prywatny profil, który daje wiele możliwości, jak: publikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów, artykułów. ResearchGate jako serwis społecznościowy stwarza użytkownikom mozliwości do swobodnej wymiany wiadomości w sieci, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogu oraz udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Ponadto, zarejestrowani użytkownicy mogą w łatwy sposób wygenerować naukowe CV, uzyskać własne dane bibliometryczne, oraz monitorować zainteresowanie świata naukowego własnymi publikacjami naukowymi.

Wskaźnik cytowań (indeks cytowań, IF) to miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. Aktualne IF-y można sprawdzić na stronie czasopisma lub za pomocą różnych portali, np. impactfactor.pl, impactfactorlists.com, thomsonreuters.