Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia i nagrody otrzymane przez naszych pracowników:

 • dr Rafał Kurczab, laureat konkursu LIDER IX dla młodych polskich naukowców finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozowoju, 21.01.2019,
 • dr inż. Anna Kowalska, Nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca, 18.05.2018,
 • dr Rafał Kurczab, Nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca, 18.05.2018,
 • dr inż. Marek Chyc, laureat 11 Plebiscytu Złote Róże TEMI 2017 w kategorii „działalność gospodarcza”, za: opatentowany dodatek do paliw zmniejszający emisję szkodliwych substancji podczas spalania, 9.03.2018, (statuetka),
 • dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, mgr Katarzyna Wódka, mgr Eliza Smoła, mgr Marta Bibro, wyróżnienie w sesji ustnej za pracę „Ustawienie tułowia i kończyn dolnych u dzieci z nadmierną masą ciała” prezentowaną na konferencji X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 8-9.02.2018, (dyplom),
 • dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, mgr Katarzyna Wódka, mgr Eliza Smoła, mgr Marta Bibro, nagroda główna za pracę „Ustawienie tułowia i kończyn dolnych u dzieci z prawidłową masą ciała” prezentowaną na konferencji X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 8-9.02.2018, (dyplom),
 • dr inż. Marek Chyc, laureat głównej nagrody w konkursie Tarnowska Innowacja 2017 w kategorii „Pionier Innowacji” za „Ekologiczny dodatek do węgla, zmniejszający ilość szkodliwych pyłów, powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery”, 6.12.2017, więcej informacji pod linkiem,
 • dr Krzysztof Kleszcz, Nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca, 20.05.2017,
 • mgr Katarzyna Wódka, mgr Marta Bibro, dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, mgr Małgorzata Łączek-Wójtowicz, wyróżnienie posteru prezentowanego na konferencji: Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii, 22.04.2017, (dyplom, poster),
 • dr inż. Daniel Król, laureat głównej nagrody w konkursie Tarnowskie Innowacje 2016 w kategorii „Pionier Innowacji” za „System do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej”, 15.12.2016, więcej informacji pod linkiem,
 • dr inż. Łukasz Mik, Nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca, 19.05.2016