Rejestracja dorobku pracownika

Książki i laptop - zdjęcie ilustracyjneKonta PBN, ORCID, POL-on

Komisja Ewaluacji Nauki przeprowadza ocenę jakości działalności naukowej uczelni na podstawie informacji wprowadzonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Publikacje naukowe są rejestrowane w Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią tego systemu.

Z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika także obowiązek posiadania przez pracownika prowadzącego działalność naukową międzynarodowego identyfikatora ORCID. Konto ORCID naukowca powinno być prowadzone w sposób otwarty, przynajmniej w części dotyczącej afiliacji oraz dorobku publikacyjnego (works). Publikacje niezamieszczone na koncie pracownika w systemie ORCID nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni.

W związku z obowiązującymi przepisami pracownicy są zobowiązani założyć konta w systemach PBN i ORCID. Konto w systemie ORCID można również zarejestrować za pośrednictwem istniejącego profilu użytkownika PBN. Numer ORCID powinien zostać zarejestrowany w systemie POL-on, poprzez połączenie konta PBN z profilem naukowca w POL-on.

Synchronizacja wszystkich kont (PBN, ORCID, POL-on) umożliwia:

  • swobodny import/eksport publikacji pomiędzy kontami ORCID i PBN;
  • automatyczne przypisanie publikacji do dyscyplin zadeklarowanych przez naukowca w oświadczeniu o dyscyplinach.

Identyfikator i konto ORCID

Profil użytkownika PBN