Uczelnie szkołom – o finansach z NBP – konkurs!

Konkurs NBP - zdjęcie ilustracyjne

Narodowy Bank Polski ogłosił drugą edycję konkursu dla uczelni pod hasłem „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przez uczelnie innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Autorskie inicjatywy należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie.

Spośród propozycji Narodowy Bank Polski wybierze najlepsze i dofinansuje ich realizację
kwotą do 100 000 zł.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych:

  • Zarządzanie własnymi pieniędzmi
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Oszczędzanie i inwestowanie
  • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
  • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
  • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 30 września 2021 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpłynięcia na skrzynkę mailową.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu, formularze i kontakt z koordynatorem na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Konkurs NBP - plakat