Ruszyły programy ministerialne popularyzujące naukę!

Grupa ludzi

Minister Nauki  ogłosił nabór wniosków do dwóch programów upowszechniających naukę: Doskonała Nauka II oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. 

Doskonała Nauka II

Program składa się z następujących modułów:

 1. Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Termin składania wniosków:

 • rozpoczęcie: 6 maja 2024 r. godz. 8:00
 • zakończenie: 7 czerwca 2024 r. godz. 16:00

Rozstrzygnięcie

 • planowany termin I rozstrzygnięcia: 23 września 2024 r.
 • planowany termin II rozstrzygnięcia: 22 października 2024 r.

Wysokość dofinansowania

 1. Wsparcie konferencji naukowych – nie więcej niż 400 000 zł,
 2. Wsparcie monografii naukowych – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (min. 10% wkład własny Uczelni).

Maksymalny okres realizacji projektu  – 24 miesiące.
Więcej informacji na temat programu Doskonała Nauka II na stronie MNiSW.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Program składa się z modułów:

 1. Popularyzacja nauki – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki;
 • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu;
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej;
 • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 1. Wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Termin składania wniosków

 • rozpoczęcie: 13 maja 2024 r. godz. 8:00
 • zakończenie: 14 czerwca 2024 r. godz. 16:00

Rozstrzygnięcie

 • planowany termin I rozstrzygnięcia: 30 września 2024 r.
 • planowany termin II rozstrzygnięcia: 31 października 2024 r.

Wysokość dofinansowania

 1. Popularyzacja nauki – nie więcej niż 1 000 000 zł,
 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – nie więcej niż 250 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (min. 10% wkład własny Uczelni).

Maksymalny okres realizacji projektu  – 24 miesiące.
Więcej informacji na temat programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II na stronie MNiSW.

Osoby zainteresowane udziałem w programach prosimy o pilny kontakt z Działem Badań Naukowych, tel. 14 63 16 592.