Ponad 1 mln zł na opracowanie systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych

Silnik elektryczny - grafika ilustracyjna

Pracownicy Katedry Elektrotechniki i Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Wydziału Politechnicznego opracują system bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy.

Na realizację projektu – zgłoszonego do realizacji w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Nauka dla Społeczeństwa II – zespół otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 1,1 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca marca 2027 r.

Głównym celem projektu zatytułowanego Opracowanie systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy będzie opracowanie jak najbardziej efektywnego i taniego systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy na potrzeby strategicznych gałęzi przemysłu w Polsce.
W ramach projektu zostaną wykonane badania diagnostyczne silników dużej mocy typu najczęściej spotykanego w polskich elektrowniach, rafineriach, zakładach chemicznych i innych strategicznych gałęziach przemysłu. Proponowana kompleksowa metoda nieinwazyjnego badania silników elektrycznych dużej mocy jest w istocie połączeniem kilku bardziej podstawowych tanich metod diagnostyki silników, do których należą: 1) Pomiar strumienia unipolarnego i rozproszonego emitowanego przez silnik; 2) pomiar wyładowań niezupełnych za pomocą cewki Rogowskiego; 3) pomiar prądów zasilania silnika w obwodach wtórnych.

Wykonawcy projektu, opierając się na zdobytym doświadczeniu, są przekonani, że zaproponowana metoda pozwoli na zdiagnozowanie większości problemów związanych z ciągłą pracą silników, a ponadto będzie umożliwiać diagnozę niektóre problemów, które są wykrywane innymi, znacznie droższymi metodami, takimi jak: badania wibroakustyczne, pomiary hałasu czy badanie termowizyjne.

Logo projektu - ilustracyjne

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Nauka dla Społeczeństwa II, nr umowy NdS-II/SP/0162/2024/01.