Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju – konferencja Rzeszów 9-10-09.2024

W imieniu organizatorów: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego do udziału w panelach plenarnych i  tematycznych IX edycji Konferencji Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju.

Tytuł konferencji

Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Termin i miejsce

Termin: 9-10 września 2024 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (Bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów).

Tematyka

Tematyka IX edycji Konferencji będzie koncentrowała się na aspektach bezpieczeństwa energetycznego w kontekście transformacji energetycznej. Jednocześnie podjęte zostaną tematy obejmujące dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych, a także struktury wytwórczej energii elektrycznej, elektryfikację sektora energii, rozwój gospodarki wodorowej, rozwój sieci elektroenergetycznych, budowę elektrowni jądrowej, morską energetykę wiatrową, cyberbezpieczeństwo, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, nowe technologie w sektorze energetycznym, zrównoważony rozwój, adaptację do zmieniającego się rynku energii i regulacji prawnych. Dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego i stanowić o bezpieczeństwu energetycznym

Możliwości publikacyjne

Artykuły naukowe przesłane przez uczestników Konferencji będą publikowane w czasopismach naukowych tj. „Central European Management Journal” (100 pkt MNiSW), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (100 pkt MNiSW), „International Agrophysics” (100 pkt MNiSW), „Facta Simonidis” (70 pkt MNiSW), „Studia i Materiały” (40 pkt MNiSW), „Polityka Energetyczna” (20 pkt MNiSW), „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (20 pkt MNiSW), „Energy Policy Studies” (5 pkt MNiSW).

Organizatorzy zapraszają również zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego, a przede wszystkim studentów do bezpłatnego udziału w sesji posterów naukowych organizowanej w ramach Konferencji (zob. wzór plakatu sesji posterowej).

Informacje organizacyjne

Więcej informacji, w tym kalendarz konferencji i dane kontaktowe na stronie internetowej Konferencji:

Zob. też Oficjalne zaproszenie.