Program publikowania otwartego Springer, Elsevier, IEEE

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że wciąż działa program publikowania otwartego w czasopismach Springer w ramach puli z 2021 r., z której po 31 grudnia 2021 r. pozostało jeszcze do wykorzystania ok. 150 artykułów. Autorzy korzystać mogą także z programu Elsevier B (publikowanie na koszt autora za zniżką) – dotyczy to jednak artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej.

Pozostała także do wykorzystania przedpłata na cztery publikacje w programie IEEE, wniesiona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie w ramach członkostwa w konsorcjum. Przedpłata ta może być wykorzystana do końca czerwca 2022 r. Zachęcamy pracowników do skorzystania z możliwości przedpłaconej publikacji w czasopismach IEEE. W ofercie tego wydawcy jest szereg czasopism wysoko punktowanych w wykazie MEiN. Obsługę przedpłaty prowadzi Biblioteka PWSZ (kontakt: Dorota Pabjan, d_pabjan@pwsztar.edu.pl, tel. 14 63 16 583).

Nowe pule programów Elsevier A i Springer nie zostały jeszcze określone. Trwają negocjacje ICM z wydawcami, a nowe pule zostaną uruchomione po podpisaniu umów.