Kolejne możliwości dofinansowania projektów kół naukowych!

młodzi, śmiejący się ludzie siedzą na schodach

Studentów zrzeszonych w studenckich kołach naukowych i ich opiekunów zachęcamy do aplikowania o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dofinansowanie projektu prowadzonego przez SKN może zostać przeznaczone m.in. na:

  • zakup aparatury i drobnego sprzętu
  • zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia projektu
  • pokrycie kosztów usług zewnętrznych
  • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do prowadzenia projektu
  • pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań
  • pokrycie kosztów wyjazdów terenowych
  • pokrycie kosztów promocji wyników projektu.

Dofinansowanie możliwe jest dzięki wspólnemu projektowi Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PWSZ mającemu na celu budowanie relacji między lokalnym środowiskiem przemysłowo-biznesowym a przedstawicielami świata nauki i edukacji.

Projekt dofinansowania kół naukowych ma spełniać dwa zasadnicze cele. Z jednej strony pobudzać studentów do myślenia kreatywnego, przygotowując ich do mierzenia się z realnymi wyzwaniami jakie mogą napotkać w życiu zawodowym, a z drugiej realizacja projektu pozwala lepiej powiązać tematykę badań z lokalnymi zapotrzebowaniami, dzięki wykorzystaniu najprostszej metody crowdsourcingu oraz metody crowdfoundingu – mówi Ryszard Nejman, dyrektor Biura IPH

Wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie (budynek B, p. 102), gdzie wydawana jest wstępna opinia o planowanym projekcie. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię wewnętrzną mogą być złożone w Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Dofinansowanie jest przyznawane w trybie konkursowym.

Regulamin dofinansowania oraz formularze wniosku i umowy dostępne są na stronie Działu Badań Naukowych w zakładce Formularze.