Granty na Eurogranty – konkurs PARP

Dwaj mężczyżni i kobieta - współpraca - zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy pracowników, którzy planują ubiegać się o granty z programów UE do udziału w konkursie „Granty na Eurogranty”!

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, Digital „Cyfrowa Europa”, Single Market Programme, LIFE.

O dofinansowanie w ramach programu może ubiegać się organizacje badawcze, w tym uczelnie.

Termin wnioskowania: 25.04.2024–24.04.2025
Maksymalne dofinansowanie: 58 225 zł (100% kosztów kwalifikowanych, bez wkładu własnego)

Przeznaczenie dofinansowania: działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i udziału w konkretnym naborze w programie UE.

  1. Przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
    • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant;
    • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE;
    • korektę wniosku o Eurogrant, jeśli okaże się to konieczne;
    • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE.
  2. Opracowanie analiz specjalistycznych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to łącznie 22 mln zł.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, zasady wyboru i oceny projektów, wzory wniosków można znaleźć na stronie PARP.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania „Granty na Eurogranty” – 24.04.2024, godz. 10:00-12:30.
Rejestracja na webinarium