Trwa nabór do Rady Młodych Naukowców – zgłoszenia tylko do 15 października 2023!

młoda-kobieta-trzymajaca-okulary-i-pozujaca-w-sali-wykladowej-stojąca-obok-młodych-osób-z-azji-i-afryki

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór do Rady Młodych Naukowców. Głównym zadaniem Rady jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  • jest młodym naukowcem, zgodnie z definicją zawartą w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • posiada znaczące osiągnięcia naukowe (wymagane jest wskazanie min. 5  najważniejszych publikacji naukowych, w przypadku doktorantów 2 publikacji);
  • posiada doświadczenie związane z działalnością społeczną i organizacyjną;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl do 15 października 2023 r.

Wyboru członków Rady Młodych Naukowców dokona Minister Edukacji i Nauki.

Więcej informacji w sprawie naboru oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-do-rady-mlodych-naukowcow–zgloszenia-do-15-pazdziernika