Zarządzanie danymi badawczymi – bezpłatny kurs dla naukowców!

otwarty-laptop-z ekranem-Data

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego kursu zarządzania danymi badawczymi dla naukowców, który został przygotowany przez Narodowe Centrum Nauki na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kurs kierowany jest do osób prowadzących badania naukowe lub przygotowujących się do prowadzenia badań (niezależnie od dziedziny i dyscypliny), a także do każdego, kto chciałby zapoznać się z podstawami zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania.

Kurs ma na celu zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz rozwój umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Kurs na jest dostępny na platformie edukacyjnej Novoica oferującej bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne.

Kurs dostępny jest na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Sugerowany czas realizacji kursu wynosi 5-6 tygodni (w zależności od wybranego poziomu), tygodniowy nakład pracy to około 3-5 godzin. Osoby, które ukończą kurs i zaliczą testy po ukończeniu każdego modułu oraz test końcowy mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Przypominamy, że plan zarządzania danymi badawczymi jest obowiązkowym elementem wszystkich projektów badawczych zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, a rejestracja danych badawczych i ich udostępnianie staje się coraz częściej wymogiem towarzyszącym publikacji artykułów naukowych.

Na stronie internetowej MEiN dostępny jest szczegółowy opis kursu wraz z informacją o sposobie jest realizacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kursy-zarzadzania-danymi-badawczymi-dla-naukowcow-i-data-stewardow.