Czwarta edycja programu Walczak NAWA – nabór wniosków do 31 stycznia 2024 r.

NAWA-logo

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczęła nabór wniosków do nowej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka. Projekt umożliwia naukowcom i lekarzom odbycie staży trwających od 1 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Osoby realizujące projekty w ramach programu mają możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i naukowych, prowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów, a także zdobywania doświadczenia i kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym.

Do czwartej edycji programu mogą zgłaszać się przedstawiciele nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz lekarze-doktoranta. Każdy z uczestników będzie miał możliwość rozwoju kompetencji w ramach jednej z trzech ścieżek: dydaktycznej, naukowej i klinicznej. Zostało uwolnione kryterium geograficzne, które w poprzednich edycjach ograniczało się do USA, obecnie wybór miejsca odbywania stażu zależy od wnioskodawcy.

Program zapewnia finansowanie maksymalnie do 32 000 zł na każdy miesiąc pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym. Na wsparcie składają się: stypendium, koszty utrzymania i zakwaterowania oraz koszty podróży. Dodatkowo doktoranci i naukowcy, którzy wybiorą ścieżkę naukową i zdecydują się na wyjazd dłuższy niż trzy miesiące mogą otrzymać jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do 31 maja 2024 r. Wyjazdy mają się rozpocząć 1 lipca 2024.

Szczegóły na stronie internetowej NAWY https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka