START 2021 – stypendium dla młodych naukowców

Młodzi naukowcy - granty - zdjęcie ilustracyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedłużyła termin składania wniosków w programie START 2021. Aplikacje można składać do 18 grudnia 2020 r.

Konkurs ma wspierać najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcać ich do dalszego rozwoju. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które nie przekroczyły 30 roku życia w dniu składania wniosku, są doktorami lub doktorantami lub wykonują w Uczelni prace B+R.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe, obejmujące badania podstawowe (basic research), badania stosowane (applied research) i prace rozwojowe (experimental development), należy udokumentować publikacjami (artykułami w uznanych periodykach naukowych, publikacjami książkowymi).

Uwaga! W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wyniosła 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stronie FNP.

(Zdjęcie ilustracyjne Freepik)