SONATINA 5 – wszystkie dyscypliny

Konkurs NCN - ilustracyjne

NCN zapowiada kolejną edycję konkursu SONATINA. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program wspiera młodych naukowców umożliwiając im pełnoetatowe zatrudnienie ora zdobywanie doświadczeń zagranicznych.

Kto może aplikować?
Pracownicy, którzy uzyskali stopień doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zakres tematyczny projektu: badania podstawowe (empiryczne, teoretyczne) lub aplikacyjne, prowadzone w jednym z 25 paneli NCN przyporządkowanych do jednego z trzech obszarów: HS – nauki humanistyczne i społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne lub NZ – nauki o życiu
Czas trwania projektu: 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 – 15 marca 2021 (godz. 16:00)
Ogłoszenie wyników konkursu: wrzesień 2021