Welcome to Poland – wymiana pracowników akademickich

Młodzi ludzie - międzynarodowe - ilustracyjne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jeszcze do 17 grudnia 2020 r. prowadzi nabór wniosków w Programie Welcome to Poland!

Bieżąca edycja Programu Welcome to Poland obejmuje zarówno działania związane z budowaniem potencjału polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie umiędzynarodowienia, przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, jak i działania dotyczące promocji międzynarodowej i współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Więcej informacji na temat programu i naboru wniosków na stronie NAWA.

(Zdjęcie ilustracyjne: lookstudio – pl.freepik.com)