Seminarium – 1 kwietnia 2016 r.

dr inż. Łukasz Mik
Instytut Politechniczny, Zakład Elektrotechniki i Telekomunikacji PWSZ
Zastosowanie krzemowych fotopowielaczy do detekcji promieniowania fluorescencyjnego
Od wielu lat obserwujemy trend w kierunku miniaturyzacji przyrządów pomiarowych. W tym celu wykorzystuje się coraz nowsze zdobycze techniki, w tym także półprzewodnikowej. Krzemowy fotopowielacz jest elementem, którego historia rozpoczęła się w 1998 roku. Ze względu na kompaktowe rozmiary, dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływ pola magnetycznego może być wykorzystany do budowy tanich i przenośnych urządzeń pomiarowych. Ze względu na duże wzmocnienie porównywalne z lampowym fotopowielaczem badane są możliwości tego detektora w różnych dziedzinach nauki. W ramach prezentacji zostanie przedstawiony przykład wykorzystania krzemowego fotopowielacza w biomedycynie.