Seminarium – 12 luty 2016 r.

dr inż. Daniel Król
Instytut Politechniczny, Zakład Informatyki PWSZ
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w badaniach naukowych PWSZ
Prezentacja aparatury badawczej, zaprojektowanej i zbudowanej w Instytucie Politechnicznym PWSZ w ramach projektów naukowo-badawczych. W przystępny sposób zostaną przedstawiane rozwiązania sprzętowe oraz programowe, systemów akwizycji i przetwarzania sygnałów. Do najważniejszych można zaliczyć: interfejsy pomiarowe, wirtualną komorę bezechową, system rejestracji i przetwarzania sygnałów bioakustycznych oraz analizę rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy.

dr Rafał Kurczab
Instytut Matematyczno-Przyrodniczny, Zakład Chemii PWSZ
Zastosowanie metod modelowanie molekularnego i chemoinformatycznych w projektowaniu nowych związków aktywnych biologicznie i materiałów
Zaprezentowane zostaną metod modelowania molekularnego oraz chemoinformatyczne (dokowanie molekularne, QSAR, uczenie maszynowe, wirtualny screening molekularnych baz danych) stosowane w racjonalnym projektowaniu nowych leków CNS i chemioterapeutyków. Poruszony zostanie również problem życia tych metod w projektowaniu nowych materiałów o pożądanych właściwościach (polimerów, materiałów do baterii i akumulatorów, materiałów do ogniw fotowoltaicznych, materiałów budowlanych itd.)