Seminarium – 28 kwietnia 2016 r.

dr Pita Vandevelde
Introducing AP University Collage
Tematem wystąpienia będzie prezentacja Instytutu (https://www.ap.be/english), programów badawczych oraz dyskusja nt. potencjalnej współpracy.