Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie – profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych”

Banner

Wydział Ochrony Zdrowia Akademii Tarnowskiej zaprasza na Konferencję Naukową „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie – profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych”, która odbędzie się 24 maja 2024 r. w Auli im. Jana Szczepanika w Akademii Tarnowskiej w formie hybrydowej.

Konferencja nawiązuje do cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Wydział Ochrony Zdrowia AT od 2008 roku.

W ramach konferencji poruszone zostaną kwestie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, niwelowania ich skutków w obrębie kompleksowego programu postępowania oraz wpływu pandemii i konfliktów zbrojnych na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki oraz społeczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, specjalistów z zakresu sportu i wychowania fizycznego, a także pacjentów, ich opiekunów i rodziny oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia.

Program konferencji:

8:30 Rejestracja
9:00 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
9:30 – 11:15 Wystąpienia zaproszonych prelegentów, w tym zagranicznych

11:45 – 13:45 Panel I
Sesja 1 Edukacja prozdrowotna jako element profilaktyki chorób cywilizacyjnych
Sesja 2 Aktywność fizyczna niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju i zdrowia 

13:45 – 15:30 Panel II
Sesja 3 Holistyczne podejście w terapii i pielęgnacji pacjenta
Sesja 4 Zdrowie społeczeństwa w obliczu zagrożeń XXI wieku

16:00 – 17:00 Sesja plakatowa

Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na stronie https://cwzich.atar.edu.pl/