Nowy wykaz czasopism naukowych już jest!

Jednym z ważniejszych punktów na mapie reformy szkolnictwa wyższego i nauki było opracowanie nowego wykazu czasopism naukowych. W wyniku pracy 44 zespołów doradczych opublikowany został pierwszy wykaz, zawierający prawie 31 tysięcy czasopism przyporządkowanych do odpowiednich „koszyków” punktowych: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200.

Wykaz można znaleźć pod linkiem.