Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w Horyzoncie 2020: większy budżet, większe szanse

Komisja Europejska uruchomiła 24 lipca nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs w obszarze
„Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach Horyzontu 2020. Wnioski można
składać do 14 listopada br.

Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

 

ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej.  W tego typu projektach nie ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej.

 

Szczegółowe informacje na stronie 


Polscy beneficjenci programu Twinning:

http://www.stream.wum.edu.pl/pl/

http://www.eraofart.ighz.edu.pl/en/project-description

http://orzel-project.com/orzel/

http://www.smart-h2020.eu

https://engagedhumanities.al.uw.edu.pl

https://www.supreme-project.com

http://www.piwet.pulawy.pl/vettwin/PL/