Nowa pula bezpłatnych artykułów w czasopismach Springer!

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, że wznowiony został program publikowania otwartego Springer. Uruchomiona została nowa pula 1363 artykułów na 2024 r.!

Zachęcamy Państwa do korzystania z programu publikowania otwartego Springer. Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów (tzw. Article Processsing Charges – APC)  są pokrywane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach opłaty za licencję krajową Springer.

Programem objęto 1983 czasopisma hybrydowe z podstawowej kolekcji Springer  oraz 20 czasopism hybrydowych ADIS. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Aby skorzystać z programu, należy właściwie określić afiliację autora (współautora) podczas zgłaszania artykułu do publikacji w uprawnionym czasopiśmie. Afiliacja powinna być podana w nagłówku artykułu w brzmieniu zgodnym z nazwą instytucji zarejestrowaną na liście podmiotów uprawnionych do korzystania z programu.  W przypadku autorów reprezentujących Akademię Tarnowską należy podać: University of Applied Sciences in Tarnow.

Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Pełny opis programu, wykaz czasopism objętych dofinansowaniem,  zasady korzystania z programu oraz informacje techniczne i prezentacje znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pytania w sprawie programu prosimy kierować do Działu Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, e-mail: l_matuszewska@atar.edu.pl.