Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – harmonogram kluczowych naborów

Kalendarz

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi kluczowymi naborami dla uczelni i naukowców realizowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegóły dotyczące naborów można znaleźć na stronie NCBR w zakładce „Finansowanie”

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego – Uczelnie coraz bardziej dostępne

Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).
Alokacja: 400 mln zł
Zakończenie naboru wniosków: 28.06.2024
Więcej informacji

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ścieżka SMART – projekty na rzecz dostępności (konkurs, w którym jednostki naukowe i organizacje pozarządowe mogą być podwykonawcami).
Alokacja: 445 mln zł.
Ogłoszenie naboru: 23.05.2024.
Nabór: 27.06 – 24.10.2024.
Więcej informacji wkrótce na stronie NCBR.

Konkursy ze środków krajowych, w tym strategiczne

Lider XV
Rozwój kompetencji młodych naukowców w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Alokacja: 80 mln zł.
Zakończenie naboru wniosków: 28.06.2024.
Więcej informacji

Program strategiczny GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)
Dla: konsorcjów (jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń).
Alokacja: 20 mln zł.
Nabór: 20.05.2024 – 14.08.2024.
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

Programy międzynarodowe i Horyzont Europa

Horyzont Europa
Uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w PR UE. Horyzont Europa koordynuje działający w ramach NCBR Krajowy Punkt Kontaktowy, który prowadzi działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości opartej o badania i rozwój, takie jak: doradztwo, budowa konsorcjów, prowadzenie negocjacji i lobbingu, spotkania brokerskie.

Zobacz aktualne nabory w HE

Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.
Dla: jednostek naukowych, przedsiębiorstw.
Alokacja: 15 mln zł.
Zakończenie naboru wniosków: 30.09.2024.
Więcej informacji

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – I konkurs
Zwiększenie potencjału naukowego i innowacyjności polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej z partnerami szwajcarskimi oraz innymi partnerami międzynarodowymi.
Dla: jednostki badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa.
Zakończenie naboru wniosków: 1.07.2024.
Więcej informacji

Inne nabory międzynarodowe:

  • EIG CONCERT-Japan 11 konkurs
  • XII polsko-tajwański konkurs
  • ERA-NET TRANSCAN-3
  • SPPW CALL 2024/Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/ Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

Nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 do 31.05.2024.
Zob. na stronie NCBiR

Jednostki naukowe planujące wziąć udział w naborze międzynarodowym mogą skorzystać z narzędzia PARTFINDER. To rozwiązanie dla grup badawczych, które aktywnie szukają partnerów lub są zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi jednostkami z kraju i z zagranicy. Narzędzie w istotny sposób ułatwi tworzenie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych oraz wspólne startowanie w konkursach grantowych.