Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy – 22-24.04.2024 r.

Mikrofon w sali konferencyjnej - zdjęcie ilustracyjne

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oraz Sages zapraszają na tegoroczne seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014.

Termin konferencji: 22-24 kwietnia 2024 r. (online)

Od dziesięciu lat seminarium jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach.

Począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań jest rozszerzona o problemy związane z działalnością naukową na uczelniach, w tym otwartość nauki, problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego zespołów badawczych, ewaluacji dorobku uczelni, itp.

Włączenie się organizatorów Seminarium, a także wielu uczelni do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod Patronatem Przewodniczącego KRASP.

W programie konferencji m.in.:

  • Infrastruktura krajowa dla otwartej nauki (22.04.2024 Sesja plenarna 1)
  • Rankingi krajowe (22.04.2024 Sesja plenarna 4)
  • IDUB – szansą uczelni badawczych (23.04.2024 Sesja plenarna 1)
  • Finansowanie nauki (23.04.2024 Sesja plenarna 1)
  • Finansowanie badań vs rankingi (23.04.2024 Sesja plenarna 3)
  • Międzynarodowe doświadczenia w ewaluacji i zarządzaniu badaniami (24.04.2024 Sesja plenarna 2)
  • Kariery młodych naukowców (24.04.2024 Sesja plenarna 3)

Zob. pełny program konferencji.

Rejestracja.