NCBR – harmonogram konkursów na 2022 ogłoszony!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło już harmonogram konkursów na 2022 r.

Zestawienie obejmuje projekty dotyczące strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych (Infostrateg, Gospostrateg, Hydrostrateg, Nowe technologie w zakresie energii – kolejne edycje), programy krajowe (CuBR, Lider, RID, BRIK), programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa oraz liczne konkursy międzynarodowe. Wykaz projektów wraz z opisami oraz planowaną wysokością dofinansowania można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi terminami naboru wniosków w interesujących Państwa konkursach jak najwcześniej. Pozwoli to na właściwe rozplanowanie prac i poprawne przygotowanie wniosku, co z pewnością zwiększy szanse na sukces.

Opublikowany harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo, a wprowadzane zmiany będą publikowane na bieżąco.

Konkursy planowane w 2022 – harmonogram