Granty wewnętrzne – 15 grudnia rusza nabór wniosków!

Science, Technology and Innovation - zdjęcie ilustracyjneilu

15 grudnia 2021 r. rusza nabór wniosków w kolejnej, piątej edycji konkursu o dofinansowanie  wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w PWSZ w Tarnowie.

W edycji 2022 – podobnie jak w latach wcześniejszych – o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Środki na realizację projektu są przyznawane na okres jednego roku, a ich wysokość nie może przekroczyć 20 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania projektów w edycji 2022 r. to 160 000 złotych.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2021 r. – 15 stycznia 2022 r.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na: zakup aparatury, zakup drobnego sprzętu, zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań, pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie mogą być zrealizowane w Uczelni, zakup licencji na oprogramowanie, pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań, pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie nie może obejmować działań, które otrzymały lub otrzymują dofinansowanie z innych źródeł.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów (w tym wzór wniosku) znajdziecie Państwo na stronie Działu Badań Naukowych: https://dbn.pwsztar.edu.pl/pl/nasza-oferta/

Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (budynek A, p. 116, tel. 14 63 16 533, e-mail: prorektor_nr@pwsztar.edu.pl).

W sprawach związanych z wewnętrznymi projektami naukowymi informacji i pomocy w przygotowaniu wniosków udziela także Dział Badań Naukowych (budynek B, p. 102, tel. 14 63 16 592, e-mail: dbn@pwsztar.edu.pl)