Nagroda dla Młodego Naukowca PWSZ w Tarnowie – konkurs!

Młodzi naukowcy - granty - zdjęcie ilustracyjne

Nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 lat, dla których Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest podstawowym miejscem pracy, zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę dla Młodego Naukowca!

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne ma charakter indywidualny i jest przyznawana jest przez Rektora PWSZ w Tarnowie raz w roku z okazji Święta Uczelni. Przyznanemu tytułowi Młodego Naukowca PWSZ w Tarnowie towarzyszy nagroda pieniężna, której wysokość określa Rektor.

Warunki udziału w konkursie:

  • ukończone nie więcej niż 35 lat (w roku udziału w konkursie)
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej jednego roku kalendarzowego
  • znaczące osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie samodzielnie dokonują zgłoszeń. Zgłoszenia należy składać do Dziekana właściwego wydziału.

Termin przyjmowania zgłoszeń

  • 26 kwietnia 2021 r. – 4 maja 2021 r.

Uwaga! W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci z lat wcześniejszych.

Zob. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy