Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej

Język angielski - ilustracyjne
Il. Freepick

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie, dr Joanna Graca, oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej, prof. Uczelni, dr hab. Małgorzata Pachowicz, zapraszają na kolejny wykład otwarty pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej.

Termin wykładu:  22 kwietnia 2021 r.,  godz. 17.00, MS Teams
Prelegent: dr Agnieszka Cierpich-Kozieł

Wykład odbędzie się w ramach kolejnego zebrania naukowego zespołu językoznawczego.

Dr Agnieszka Cierpich-Kozieł jest adiunktem w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie; autorką i współautorką dwóch monografii oraz artykułów naukowych dotyczących w głównej mierze wpływu języka angielskiego na polszczyznę.

Link do spotkania MS Teams.