Charakterystyki kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – projekt

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza nauczycieli akademickich i uczelnie do współpracy w realizacji projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”. Termin zgłoszeń upływa 18 maja 2021 r.

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ruszył ogólnopolski nabór wykonawców do opracowania 1000 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Działanie to ma na celu wspieranie polityki uczenia się przez całe życie oraz budowanie potencjału kadrowego opartego na wysoko wykwalifikowanych pracownikach.

Dla kogo?

W projekcie może wziąć udział Uczelnia, która chce uzupełnić charakterystyki kwalifikacji nadawanych przez siebie na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w bazie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Dla uczestników przewidziano:

  • Wynagrodzenia – według  kosztorysu przedstawionego przez uczelnię w zgłoszonej ofercie (do wysokości 1447 zł brutto za jeden opis).
  • Seminaria informacyjne – prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów dla każdej uczelni, z którą zawarta zostanie umowa. W trakcie seminarium zaprezentowane zostanie jak opisywać syntetyczne charakterystyki kwalifikacji oraz jak korzystać narzędzi do składania syntetycznych opisów.
  • Indywidualne godziny konsultacyjne z ekspertami, w trakcie których będzie można skonsultować zapisy opracowywanych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji lub poprosić o pomoc w ich sformułowaniu.

Jak wziąć udział w projekcie?

Zasady udziału zostały sformułowane w ogłoszeniu o konkursie. Pierwszy nabór wykonawców będzie prowadzony do 18 maja 2021 roku. Nabór będzie ponawiany do wyczerpania puli 1000 opisów. Koniec projektu przewidziano na 31 maja 2022 r.