Informacja o publikacjach i osiągnięciach artystycznych pracowników w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Otwarta książka leżąca na stosie innych książek - zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i osiągnięciami artystycznymi pracowników Akademii Tarnowskiej, uzyskanymi w pierwszej połowie 2023 r.

Zaprezentowane zestawienia obejmują publikacje z 2023 r. oraz te osiągnięcia naukowe i artystyczne z 2022 r., które ukazały się z opóźnieniem lub zostały zarejestrowane w Bazie Wiedzy Akademii Tarnowskiej w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

Kliknięcie tytułu osiągnięcia umożliwia przejście na stronę z jego opisem w Bazie Wiedzy,  gdzie zamieszczone zostały dodatkowe informacje, streszczenia prac i opisy dzieł,  a w przypadku wydawnictw opublikowanych na licencjach otwartych, także pełne teksty publikacji.

Publikacje i osiągnięcia artystyczne pracowników, które ukazały się w:

 • pierwszej połowie 2022 r. (styczeń–czerwiec) można zobaczyć tutaj.
 • drugiej połowie 2022 r. (lipiec–grudzień) są dostępne tutaj.

Publikacje

Monografie redagowane

 1. Klich Mariusz, Klich Sabina (red.): Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, 223 s. (20 pkt).

Monografie autorskie

2023

 1. Polcyn Lech Hieronim, Szafran Karol, Rejek Szymon, Kulis Weronika: Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego, 2023, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ISBN 9788366564770, 160 s. (80 pkt).

2022

 1. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Ujma Magdalena (red.): Moja matka moja córka, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788395988059, 240 s. (20 pkt).
 2. Smoła Marek: Żyj własnym tempem. Slow Life Slow Ride (Dębno, Brzesko, Borzęcin, Radłów), 2022, ISBN 978-83-65228-35-2 (20 pkt).
 3. Smoła Marek: Żyj własnym tempem. Slow Life Slow Ride (Szczurowa, Rzezawa, Nowe Brzesko, Drwinia, Koszyce, Kazimierza Wielka, Bochnia), 2022, ISBN 978-83-65228-36-9 (20 pkt).

Rozdziały z monografii

2023

 1. Choińska Krystyna, Pachowicz Małgorzata: Kulinaria w języku uczniów (wybrane zagadnienia), W: Kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur / Pawlikowska-Asendrych Elżbieta, Szczęk Joanna (red.), Studia Culinaria Interdisciplinaris, vol. 1, 2023, Verlag Dr. Kovač, ISBN 9783339134349 , s. 231-248 (20 pkt).
 2. Pachowicz Anna: Życie i działalność dr Ady Markowej-Rutkowskiej (1883–1963), W: Na marginesie dziejów. Studia z polsko-żydowskiej historii społecznej: kobiety, młodzież, dzieci / Landau-Czajka Anna (red.), 2023, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [w druku], (20 pkt).

2022

 1. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka: Stojąc w oknie z noworodkiem na ręku, W: Moja matka moja córka / Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Ujma Magdalena, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788395988059, s. 17-22 (20 pkt).
 2. Borek Dominika Anna: Z moją sztuką jest inaczej niż z ogrodnictwem. Czasem żałuję, że nie jestem jak roślina, W: Moja matka moja córka / Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Ujma Magdalena, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788395988059, s. 55-61 (20 pkt).
 3. Klich Mariusz, Klich Sabina: Analiza zagrożeń przyrody obszaru górnego odcinka Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 196-207 (20 pkt).
 4. Klich Mariusz, Klich Sabina: Cenne i chronione siedliska roślinne oraz zbiorowiska roślinne źródlisk i górnych partii Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 78-91 (20 pkt).
 5. Klich Mariusz, Klich Sabina: Fauna źródlisk i górnych partii Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 105-168 (20 pkt).
 6. Klich Mariusz, Klich Sabina: Inwentaryzacja florystyczna źródlisk i górnego odcinka Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 92-104 (20 pkt).
 7. Klich Mariusz, Klich Sabina: Makrozoobentos źródlisk i górnych partii Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 169-183 (20 pkt).
 8. Klich Mariusz, Franczak Paweł, Klich Sabina: Ogólna charakterystyka źródlisk i górnych partii Jasiołki – teren badań oraz obszarowe formy ochrony przyrody, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 12-77 (20 pkt).
 9. Klich Mariusz, Klich Sabina, Franczak Paweł: Parametry fizykochemiczne wody górnej Jasiołki, W: Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki / Klich Mariusz, Klich Sabina (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351876, s. 184-196 (20 pkt).
 10. Mańko Grzegorz, Sobański Grzegorz, Trybulec Bartosz, Georgiew Filip, Lemska Magdalena, Skupnik Renata: Ocena jakości życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa w procesie standardowej rehabilitacji w porównaniu ze zintegrowaną terapią fizjoterapeutyczno-pielęgniarską, W: Wybrane zagadnienia nauk o zdrowiu z uwzględnieniem aspektów medycyny społecznej / Lemska Magdalena, Kosiński Adam, Mańko Grzegorz (red.), 2022, Wydawnictwo Bernardinum, ISBN  9788381277976, s. 177-200 (20 pkt).
 11. Mańko Grzegorz, Trybulec Bartosz, Georgiew Filip, Stach Beata, Majchrzak Aleksandra, Obara Beata: Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na statyczną stabilizację wychyleń środka ciężkości w pozycji stojącej, W: Wybrane zagadnienia nauk o zdrowiu z uwzględnieniem aspektów medycyny społecznej  / Lemska Magdalena, Kosiński Adam, Mańko Grzegorz (red.), 2022, Wydawnictwo Bernardinum, ISBN  9788381277976, s. 125-159 (20 pkt).
 12. Pachowicz Anna: Koleją za granicę, czyli o podróżach tym środkiem transportu do pracy we Francji  w okresie międzywojennym, W: A jednak kolej! 4, Koleje i granice / Kruk Bartosz, Zawadka Marek (red.), 2022, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., ISBN 9788366292284, s. 54-71 [w druku] (20 pkt).
 13. Rad Michał, Lerch Tomasz, Drabek Tomasz Mirosław, Sieklucki Grzegorz, Ciesielka Edmund, Dybowski Paweł, Milej Waldemar, Kozik Jarosław, Sykulski Rajmund, Kara Dawid Dariusz: Nowe konstrukcje maszyn elektrycznych i ich sterowanie, W: Nauka – technika – technologia. T. 3, 2022, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISBN 978-83-66727-83-0, s. 101-122, DOI:10.7494/978-83-66727-83-0_7, łączna liczba autorów: 12 (20 pkt).

Artykuły w czasopismach

2023

 1. Beberok Tomasz Andrzej: On L^p Markov type inequality for some cuspidal domains, „Mathematical Inequalities & Applications”, nr 2, 2023, s. 295-314, DOI:10.7153/mia-2023-26-20 (70 pkt, IF1,014).
 2. Bibro Marta Anna, Wódka Katarzyna, Smoła Eliza, Jankowicz-Szymańska Agnieszka: The influence of 15‐weeks climbing program on the static and dynamic balance of young adults with mild and moderate intellectual disabilities, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”, 2023, vol. 16, nr 3, DOI:10.1111/jar.13075 (100 pkt, IF 2,162).
 3. Błaszczyk Lidia, Nowak Czesław, Pustova Zoya V., Pustova Natalia V., Yasinetska Iryna A., Bialkovska Oksana А., Koberniuk Olena Т.: Using of millet straw for energy purposes, „Podilian Bulletin Agriculture Engineering Economics”, vol. 1, nr 36, 2023, s. 60-66, DOI:10.37406/2706-9052-2022-18 (5 pkt).
 4. Draga Paweł, Krawczyk Marcin: Importance and monitoring of strength preparation in sport climbing, „Science & Sports”, 2023, DOI:10.1016/j.scispo.2022.09.012 [w druku] (40 pkt, IF 0,987).
 5. Grychowska Katarzyna, Pietruś Wojciech, Kulawik Ludmiła, Bento Ophélie, Satała Grzegorz, Bantreil Xavier, Lamaty Frédéric, Bojarski Andrzej J, Gołębiowska Joanna, Kurczab Rafał: Impact of the Substitution Pattern at the Basic Center and Geometry of the Amine Fragment on 5-HT6 and D3R Affinity in the 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline Series, „Molecules”, vol. 28, nr 3, 2023, s. 1096-1096, DOI:10.3390/molecules28031096, łączna liczba autorów: 14 (140 pkt, IF 4,927).
 6. Iwaniec Władysław: Format dokumentu elektronicznego oraz walidacja kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, „Zamówienia Publiczne: Doradca”, nr 5, 2023, s. 25-31.
 7. Jachym Wioletta: Gry w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem platformy educaplay, „Życie Szkoły: edukacja wczesnoszkolna”, nr 79, 2023, s. 43-46 (5 pkt).
 8. Kościk Przemysław: On the exponential decay of strongly interacting cold atoms from a double-well potential, „Few-Body Systems”, vol. 64, nr 11, 2023, DOI:10.1007/s00601-023-01792-2 (40 pkt, IF 1,844).
 9. Kościk Przemysław, Sowiński Tomasz: Universality of internal correlations of strongly interacting p-wave fermions in one-dimensional geometry, „Physical Review Letters”, vol. 130, nr 25, 2023, Numer artykułu: 253401, DOI:10.1103/physrevlett.130.253401 (200 pkt, IF 9,185).
 10. Krawczyk Marcin, Pociecha Mariusz, Ozimek Mariusz, Tallent Jamie, Porąbka Jakub: Effects of closed-skill bodyweight strength exercises on jumping skill in youth soccer players, „Antropomotoryka”, vol. 32, nr 100, 2023, s. 22-29, DOI:10.5604/01.3001.0016.2869 (70 pkt).
 11. Lorenc Anita, Żygis Marzena, Mik Łukasz, Pape Daniel, Sóskuthy Márton: Articulatory and acoustic variation in Polish palatalised retroflexes compared with plain ones, „Journal of Phonetics”, vol. 96, 2023, Numer artykułu: 101181, DOI:10.1016/j.wocn.2022.101181 (200 pkt, IF 2,44).
 12. Osewska Elżbieta, Guzdek Piotr, Ryś Maria: Nauki o rodzinie – więcej niż dyscyplina, „Forum Akademickie”,  2023.
 13. Pachowicz Anna: Rok 1920. Dzienniki Stanisławy Serafińskiej spisane na Koryznówce w Wiśniczu (Dzienniki Rok 1920 Stanisława Serafińska), opracowanie redakcyjne Maria Serafińska-Domańska spisane z rękopisu Maria Serafińska-Domańska, Agnieszka Opioła; przypisy Agnieszka Opioła; projekt okładki Stanisław Mróz; skanowanie dokumentów i zdjęć opracowanie graficzne, skład elektroniczny Stanisław Mróz; Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Poligrafia Salezjańska Kraków, Tarnów 2021; ISBN 978-83-62719-93-8, „Perspektywy Kultury”, vol. 41, nr 2, 2023, s. 463-471, DOI:10.35765/pk.2023.410202.27 (50 pkt).
 14. Pasek Małgorzata, Goździalska Anna, Jochymek Małgorzata, Caruso Rosario: Social support in a cancer patient-informal caregiver dyad: a scoping review, „Cancers”, vol. 15, nr 6, 2023, s. 1-19, DOI:10.3390/cancers15061754 (140 pkt, IF 6,575).
 15. Pietruś Wojciech, Kurczab Rafał, Warszycki Dawid, Bojarski Andrzej J., Bajorath Jürgen: Isomeric Activity Cliffs—A Case Study for Fluorine Substitution of Aminergic G Protein-Coupled Receptor Ligands, „Molecules”, vol. 28, nr 2, 2023, s. 1-16, DOI:10.3390/molecules28020490 (140 pkt, IF 4,927).
 16. Pietruś Wojciech, Stypik Mariola, Zagozda Marcin, Banach Martyna, Gurba-Bryśkiewicz Lidia, Maruszak Wioleta, Leniak Arkadiusz, Kurczab Rafał, Ochal Zbigniew, Dubiel Krzysztof: Tuning the Biological Activity of PI3Kδ Inhibitor by the Introduction of a Fluorine Atom Using the Computational Workflow, „Molecules”, vol. 28, nr 8, 2023, s. 3531, DOI:10.3390/molecules28083531, łączna liczba autorów: 11 (140 pkt, IF 4,927).
 17. Sigorski Dawid, Wilk Michał, Gawlik-Urban Angelika, Sałek-Zań Agata, Kiszka Joanna, Malik Mateusz, Czerko Katarzyna, Kuć Kamil, Szczylik Cezary, Kubiatowski Tomasz: Real-life data of abiraterone acetate and enzalutamide treatment in post-chemotherapy metastatic castration-resistant prostate cancer in Poland, „Frontiers in Oncology”, nr 13, 2023, s. 1-13, DOI:10.3389/fonc.2023.1108937, łączna liczba autorów: 14 (100 pkt, IF 5,738).
 18. Simonič Barbara, Osewska Elżbieta: Experience and consequences of growing up in a family with alcoholism in adult children of alcoholics, „The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”, vol. 13, nr 1, 2023 [w druku] (100 pkt).
 19. Sin Alexandru, Nowak Czesław, Tan Yanwen: Strategic approach to the territorial distribution of EAFRD projects, „Strategic Management”, 2023, s. 1-11, DOI:10.5937/straman2300043s (20 pkt).
 20. Stala Józef, Bochenek Krzysztof, Mordka Cezary, Osewska Elżbieta: Credo ut intelligam. Notes on Leszek Kołakowski’s philosophy of religion, „European Journal of Science and Theology”, vol. 19, nr 2, 2023, s. 111-123 (140 pkt, IF 0,389).

 2022

 1. Beberok Tomasz Andrzej: On certain weighted Schur type inequalities, „Science, Technology and Innovation”, vol. 16, nr 3-4, 2022, s. 42-49, DOI:10.55225/sti.463 (5 pkt).
 2. Fyda Janusz, Żelazo Patrycja: Decomposition rate of two tea types in two different forestry niches, „Science, Technology and Innovation”, vol. 15, nr 1-2, 2022, s. 8-16, DOI:10.55225/sti.399 (5 pkt).
 3. Georgiew Filip, Florek Jakub, Janowiec Sebastian, Florek Paweł: The use of orthoses in the treatment of carpal tunnel syndrome. A review of the literature from the last 10 years, „Reumatologia”, vol. 60, nr 6, 2022, s. 408-412, DOI:10.5114/reum.2022.123681 (70 pkt).
 4. Goździalska Anna, Pasek Małgorzata, Jochymek Małgorzata, Goździalska Magdalena: mRNA expressions for MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma, „Państwo i Społeczeństwo”, vol. 22, nr 1, 2022, s. 35-53, DOI:10.48269/2451-0858-pis-2022-1-003 (40 pkt).
 5. Kolak Tomasz, Maj-Zajezierska Katarzyna: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Skrzyszów, „Science, Technology and Innovation”, vol. 15, nr 1-2, 2022, s. 22-28, DOI:10.55225/sti.452 (5 pkt).
 6. Kołodziejski Wojciech Jacek, Jasielski Jacek Tomasz, Kuta Stanisław, Szerszeń Grzegorz, Machowski Witold: Review and comparison of methods for limiting leakage currents in single-phase transformerless PV inverter topologies, „Science, Technology and Innovation”, vol. 16, nr 3-4, 2022, s. 1-19, DOI:10.55225/sti.477 (5 pkt).
 7. Smoła Marek: Alfred Hodbod (1886-1969): nauczyciel – bibliotekarz – filatelista, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 189-201 (5 pkt).
 8. Smoła Marek: Andrzej Kobylański, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 220-220 (5 pkt).
 9. Smoła Marek: Antoni Wacław, „Rocznik Tarnowski”,  vol. 27, 2022, s. 228-228 (5 pkt).
 10. Smoła Marek: Barbara Słowik, „Rocznik Tarnowski”,  vol. 27, 2022, s. 225-225 (5 pkt).
 11. Smoła Marek: Danuta Kolendo, „Rocznik Tarnowski”,  vol. 27, 2022, s. 220-220 (5 pkt).
 12. Smoła Marek: Janusz Dziduszko, „Rocznik Tarnowski”,  vol. 27, 2022, s. 215-216 (5 pkt).
 13. Smoła Marek: Janusz Terlecki, „Rocznik Tarnowski”,  vol. 27, 2022, s. 226-227 (5 pkt).
 14. Smoła Marek: Kronika inż. Stanisława Kubińskiego z pobytu w więzieniu w Tarnowie od 22 kwietnia do 26 maja 1940 roku, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 171-188 (5 pkt).
 15. Smoła Marek: Ks. bp dr Jan Styrna, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 225-226 (5 pkt).
 16. Smoła Marek: Ks. dr Andrzej Jedynak, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 216-217 (5 pkt).
 17. Smoła Marek: Piotr Kapłański, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 217-218 (5 pkt).
 18. Smoła Marek: Wiesław Zimowski, „Rocznik Tarnowski”, vol. 27, 2022, s. 230-230 (5 pkt).
 19. Wilkoń Teresa: Ze studiów nad kulturą regionalną. Regionalizm literacki, „Kultura – Edukacja – Przemiany”, vol. 10, 2022, s. 163-174, DOI:10.15584/kpe.2022.10.11 (40 pkt).
 20. Suszek Ewelina: Na bursztynowym szlaku poezji, „Humanities and Cultural Studies”, vol. 3, nr 4, 2022, s. 77-114, DOI:10.55225/hcs.462 (5 pkt).
 21. Szczepański Jerzy: Polynomial approximation of regular functions of a quaternionic variable, „Science, Technology and Innovation”, vol. 16, nr 3-4, 2022, s. 28-41, DOI:10.55225/sti.441 (5 pkt).
 22. Wilkoń Teresa: Tropem mitów i legend. O postaci lazzarona w romantycznej wizji arkadyjskiej, „Humanities and Cultural Studies”, vol. 3, nr 4, 2022, s. 63-76, DOI:10.55225/hcs.467 (5 pkt).

Osiągnięcia artystyczne

2023

 1. Borek Dominika: „Jesteś” – upublicznione w ramach wystawy „Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat” w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu, 2023.
 2. Borek Dominika: „Pax” – upublicznione w ramach 10 Wystawy Grafiki Członków SMTG w Krakowie, 2023.
 3. Fleszar Roman: Udział w wystawie „Surrealizm – Salvador Dali i inni”, 2023
 4. Fleszar Roman: Wystawa prac malarskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Tarnowskiej – kurator wystawy, 2023.
 5. Janus-Szybist Antonina: „Autoportret” – obraz prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 6. Janus-Szybist Antonina: „Bez tytułu” – obraz prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 7. Janus-Szybist Antonina: „Dwie figury” – rysunek prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 8. Janus-Szybist Antonina: „Figura z drzewem i piłeczką” – obraz prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 9. Janus-Szybist Antonina: „Figura z literą A” – mural prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 10. Janus-Szybist Antonina: „Góra, dół” – obraz prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 11. Janus-Szybist Antonina: „Linia ciągła, przerywana” – wystawa zaprezentowana w Galerii Rostworowski w Krakowie, 2023
 12. Janus-Szybist Antonina: „Pejzaż z Umierającym jeńcem Michała Anioła” – obraz prezentowany podczas wystawy indywidualnej „Figura z literą A” organizowanej w ramach Cracow Art Week, Krakers 2023.
 13. Janus-Szybist Antonina: „Ryby na stole” – obraz prezentowany podczas wystawy Genius Loci Akademii w Galerii Pryzmat w Krakowie, 2023
 14. Kołek Wojciech: Oprawa graficzna ogólnopolskiej imprezy sportowej: XX Mistrzostwa Polski Firm Farmaceutycznych w Narciarstwie Alpejskim 2023, 2023.
 15. Kołek Wojciech: Plakat i oprawa graficzna konferencji naukowej: „Tydzień Mózgu 2023”, 2023.
 16. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładek dwutomowego wydania książki „Wojny napoleońskie”, autorstwa Aleksandra Mikaberidze, 2023
 17. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Braciszek” autorstwa Clary Dupond-Monod, 2023
 18. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Kora. Się żyje” autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej, 2023
 19. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Ludowy antyklerykalizm” autorstwa Michała Rauszera, 2023
 20. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Pasożyt” autorstwa Marka Krajewskiego, 2023
 21. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Samotnia” autorstwa Anny Kańtoch, 2023
 22. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Za granicą” autorstwa Wojciecha Chmielarza, 2023
 23. Pokrywka Przemysław: Czudrys. Ogólnopolski Plener Rysunkowy 2019–2022, 2023
 24. Pokrywka Przemysław: IX Salon BWA, 2023
 25. Pokrywka Przemysław: Silentium Universi, 2023
 26. Surzycki Marcin – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : „Danse macabre” KRAKERS 2023 Cracow Art Week – MoBo Art Gallery, 2023.
 27. Surzycki Marcin – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : „Flashback1”, „Flashback2”, „Flashback3”, „Flashback4” – 43 Mini Print International of Cadaques, Hiszpania, 2023.
 28. Surzycki Marcin – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Krakowscy artyści dla Ukrainy. Łączymy siły – udział w wystawie w MoBo Art Gallery, Kraków, 2023.
 29. Surzycki Marcin – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Udział w 10. Wystawie Grafiki Członków SMTG w Krakowie, 2023.
 30. Winiarski Tomasz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Perpetuum mobile: CX, 2023.
 31. Winiarski Tomasz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Perpetuum mobile: CX; Perpetuum mobile: CXI – wystawa w galerii Edition Hoke Printmaking Studiow Monachium, 2023.
 32. Zuba-Benn Aleksandra:  Biochromatic, 2023
 33. Zuba-Benn Aleksandra:  Poświtanie, 2023
 34. Zuba-Benn Aleksandra:  Rajski ogród, 2023
 35. Zuba-Benn Aleksandra:  W dzikim winie, 2023
 36. Zuba-Benn Aleksandra:  Zbłekitnienie, 2023
 37. Zuba-Benn Aleksandra:  Z-widzenia, 2023

2022

 1. Bujak Ewa: Projekty odzieży wraz z projektami konstrukcji do kolekcji całosezonowej 2022/23 dla kolarzy Wilk W Owczej, 2022.
 2. Fleszar Roman: „Tarnowskie Biennale Sztuki”, wystawa zbiorowa w Centrum Sztuki Mościce, wrzesień 2022 r., 2022.
 3. Janus-Szybist Antonina: „Biblioteka babel” – wystawa została zorganizowana w Galerii Podbrzezie w Krakowie w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Książki, 2022.
 4. Janus-Szybist Antonina: Cykl „Drzewo”, „Pomiar” – obrazy prezentowane na wystawie finalistów konkursu 6. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, 2022.
 5. Kołek Wojciech: Dar/daj krwi – publikacja plakatu w monografii „Literatura i plakat”, 2022.
 6. Kołek Wojciech: Equador Poster Bienal – wystawa plakatu, 2022.
 7. Kołek Wojciech: Oprawa graficzna międzynarodowego festiwalu filmowego: 20. Krakowski Festiwal Górski 2022.
 8. Kołek Wojciech: Plakat i oprawa graficzna: „Rollercoaster – kolekcjonerzy wrażeń”, 2022.
 9. Kołek Wojciech: Triennale Plakatu w Trnavie, 2022.
 10. Kołek Wojciech: Wystawa indywidualna: Wojciech Kołek – #Postervibes, 2022.
 11. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki „Jesień zapomnianych”, autorstwa Anny Kańtoch, 2022.
 12. Pokrywka Przemysław: „Zredukowany pejzaż” – dzieło upublicznione w ramach wystawy pokonkursowej 12. Międzynarodowych Biennale Miniatury Częstochowa, 2022.
 13. Pokrywka Przemysław: Motywy czudeckie, 2022.
 14. Pokrywka Przemysław: True story, 2022.
 15. Pokrywka Przemysław: Ufo w świątyni, 2022.
 16. Winiarski Tomasz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Perpetuum mobile CX, Perpetuum mobile CXI – 7 Międzynarodowe Triennale Grafiki Gdańsk 2022.
 17. Winiarski Tomasz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Perpetuum mobile CX, Perpetuum mobile CXI – Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia w Olsztynie, 2022.
 18. Winiarski Tomasz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Perpetuum mobile: CVII B – 7th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Rumunia, 2022.