Informacja o publikacjach i osiągnięciach artystycznych pracowników w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Komputer i książki - ilustracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i osiągnięciami artystycznymi pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, uzyskanymi w pierwszej połowie 2022 r. Zestawienia zostały przygotowane na podstawie osiągnięć zarejestrowanych w uczelnianej Bazie Wiedzy.

Kliknięcie tytułu osiągnięcia umożliwia przejście na stronę z jego opisem w Bazie Wiedzy,  gdzie zamieszczone zostały dodatkowe informacje, streszczenia prac i opisy dzieł,  a w przypadku wydawnictw opublikowanych na licencjach otwartych, także pełne teksty publikacji.

Publikacje

Monografie

 1. Bac Aneta, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Liszka Henryk, Wódka Katarzyna: Diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii, vol. 1, 2022, Edra Urban & Partner, ISBN 9788366960640, 480 s. (80 pkt).
 2. Pachowicz Małgorzata, Choińska Krystyna (red.), Kowalik Jadwiga: Edukacja w języku – język w edukacji: wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992–2020, Utinam Cogites, vol. 3, 2022, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, ISBN 9788377938652, 459 s. (redakcja: 40 pkt).

Rozdziały w monografiach

 1. Choińska Krystyna, Pachowicz Małgorzata: Profesor Jadwiga Kowalikowa. Dydaktyk języka z przekonania i wyboru, W: Edukacja w języku – język w edukacji: wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992–2020 / Pachowicz Małgorzata, Choińska Krystyna  (red.), Utinam Cogites, vol. 3, 2022, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, ISBN 9788377938652, s. 9-19 (20 pkt).
 2. Okoń Joanna Maria, Okoń Jan: Zygmunt Gloger jako słownikarz (wprowadzenie do edycji „Dopełnień” do „Słownika gwary tykocińskiej”), W: Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera: studia / Ławski Jarosław, Suchodolski Patryk, Zabielski Łukasz (red.), 2022, Wydawnictwo Prymat, ISBN 9788376574325, s. 71-94 (20 pkt).
 3. Osewska Elżbieta: Educating children and youth in meaning and spirituality, W: Probuditi kreativnost: izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija / Garmaz Jadranka, Šegula Andrej (red.), Biblioteka Teologija 3, nr 3, 2022, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, ISBN 9789538429019, s. 31-44 (5 pkt).
 4. Pachowicz Anna: O prawie do wolności i niepodległości narodów Europy Środkowo-Wschodniej na łamach „Gazety Tarnowskiej. Godło «Zgoda»” pod koniec 1848 roku, W: W służbie społeczeństwu. Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju / Stala Józef, Butrymowicz Magdalena (red.), 2022, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ISBN 9788374389884, s. 73-88 (20 pkt).
 5. Wilkoń Teresa: Ciemność dziś zwycięsko wróciła: szkic o katastrofizmie w liryce Antoniego Słonimskiego, W: Filozoficzno-kulturowe aspekty nauk humanistycznych / Chodźko Ewelina, Pomajda Paulina, 2022, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., ISBN 9788367104319, s. 186-198 (20 pkt).

Artykuły w czasopismach

 1. Acharya A., Mik Łukasz, Kucewicz Wojciech: KS0 meson production in inelastic p+p interactions at 158 GeV/c beam momentum measured by NA61/SHINE at the CERN SPS, European Physical Journal C, Springer, vol. 82, 2022, s. 1-13, DOI:10.1140/epjc/s10052-021-09976-y (140 pkt).
 2. Bac Aneta, Kaczor Sabina, Pasiut Szymon, Ścisłowska-Czarnecka Anna, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Filar-Mierzwa Katarzyna: The influence of myofascial release on pain and selected indicators of flat foot in adults: a controlled randomized trial, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, 2022, DOI:10.1038/s41598-022-05401-w (140 pkt).
 3. Bień Andrzej, Drabek Tomasz Mirosław, Kara Dawid Dariusz, Kołacz Tomasz: Reduction in the cogging torques in the DCEFSM motor by changing the geometry of the rotor teeth, Energies, vol. 15, nr 7, 2022, s. 1-17, DOI:10.3390/en15072455 (140 pkt).
 4. Bodys-Cupak Iwona Elżbieta, Czubek Kamila, Grochowska Aneta: Stress and Sleep Disorders in Polish Nursing Students During the SARS-CoV-2 Pandemic—Cross Sectional Study, Frontiers in Psychology, vol. 12, 2022, s. 1-10, DOI:10.3389/fpsyg.2021.814176 (70 pkt).
 5. Borek Dominika Anna: Antygrawitacja w interpretacji współczesnych artystów polskich: kompilacja obrazów i wypowiedzi. Retrospekcja wystawy w BWA w Tarnowie, Humanities and Cultural Studies, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów), vol. 3, nr 1, 2022, s. 50-72, DOI:10.5604/01.3001.0015.8117 (5 pkt).
 6. Chmielarz Krzysztof: La seguridad nacional y las actividades de vigilancia de los servicios secretos polacos en el contexto del derecho a la privacidad, Vox Juris, vol. 40, nr 1, 2022, s. 92-100, DOI:10.24265/voxjuris.2022.v40n1.08 (20 pkt).
 7. Chmielarz Krzysztof: Mediator in the Polish civil trial, Проблеми Законності, nr 152, 2021, s. 163-175, DOI:10.21564/2414-990X.152.226289 (20 pkt).
 8. Chmielarz Krzysztof: Obserwacja operacyjna versus obserwacja detektywistyczna, Przedsiębiorstwo i Prawo, nr 12, 2021, s. 83-98 (5 pkt).
 9. Choińska Krystyna , Pachowicz Małgorzata: Aleksander Wilkoń (1935-2022). Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta…, Humanities and Cultural Studies, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów), vol. 3, nr 1, 2022, s. 75-88, DOI:10.5604/01.3001.0015.8118 (5 pkt).
 10. Graca Joanna: Peter Handke i jego krótka proza: Powitanie rady nadzorczej, Humanities and Cultural Studies, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów), vol. 3/2022, nr 1, 2022, s. 43-49, DOI:10.5604/01.3001.0015.8116 (5 pkt).
 11. Grochowska Aneta, Gawron Agata, Bodys-Cupak Iwona Elżbieta: Stress-inducing factors vs. the risk of occupational burnout in the work of nurses and paramedics, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, nr 9, 2022, s. 1-15, DOI:10.3390/ijerph19095539 (140 pkt).
 12. Grychowska Katarzyna, Olejarz-Maciej Agnieszka, Blicharz Klaudia, Pietruś Wojciech, Karcz Tadeusz, Kurczab Rafał, Koczurkiewicz Paulina, Doroz-Płonka Agata, Latacz Gniewomir, Keeri Abdul Raheem et al.: Overcoming undesirable hERG affinity by incorporating fluorine atoms: A case of MAO-B inhibitors derived from 1 H-pyrrolo-[3,2-c]quinolines, European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 236, 2022, s. 1-19, DOI:10.1016/j.ejmech.2022.114329, [łączna liczba autorów: 23] (140 pkt).
 13. Iwaniec Władysław: Klauzule przeglądowe i waloryzacyjne w umowach na usługi informatyczne, Zamówienia Publiczne: Doradca, Publicus Sp. z o. o., nr 3, 2022, s. 34-40.
 14. Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Stefanowicz-Kocoł Anna, Grochowska Aneta: The quality of placements during the pandemic and the applicable sanitary regime as assessed by physiotherapy students from Poland, Health Promotion & Physical Activity, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, vol. 19, nr 2, 2022, s. 1-10, DOI:10.55225/hppa.421 (5 pkt).
 15. Jezierski Tomasz Piotr, Kumor-Jezierska Ewelina: Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w świetle „Polskiego Ładu”: rozwiązania podatkowe, Monitor Prawniczy, C.H. Beck, nr 5, 2022, s. 256-263, DOI:10.32027/MOP.22.5.3 (40 pkt).
 16. Kowalik Jadwiga, Choińska Krystyna, Pachowicz Małgorzata: Kontrola i ocena jako integralne i konieczne składniki procesu dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych, Dydaktyka Polonistyczna, Uniwersytet Rzeszowski, vol. 7, nr 16, 2021, s. 129-141, DOI:10.15584/dyd.pol.16.2021.10 (20 pkt).
 17. Krawczyk Marcin, Maciejczyk Marcin, Pociecha Mariusz, Ozimek Mariusz, Markowicz Przemysław Sebastian, Wałaszek Paulina, Trytek Katarzyna: Mechanical paramaters of sprint in female soccer players at different skill levels, Antropomotoryka, vol. 32, nr 97, 2022, s. 25-33, DOI:10.5604/01.3001.0015.8188 (70 pkt).
 18. Kucwaj-Brysz Katarzyna, Ali Wesam, Kurczab Rafał, Sudoł-Tałaj Sylwia, Wilczyńska-Zawal Natalia, Jastrzębska-Więsek Magdalena, Satała Grzegorz, Mordyl Barbara, Żesławska Ewa, Agnieszka-Olejarz-Maciej, et al.: An exit beyond the pharmacophore model for 5-HT6R agents – a new strategy to gain dual 5-HT6/5-HT2Aaction for triazine derivatives with procognitive potential, Bioorganic Chemistry, vol. 121, 2022, DOI:10.1016/j.bioorg.2022.105695, [łączna liczba autorów: 16] (100 pkt).
 19. Kuzniak-Glanowska Emilia, Glanowski Michał, Kurczab Rafał, Bojarski Andrzej J., Podgajny Robert: Mining anion–aromatic interactions in the Protein Data Bank, Chemical Science, vol. 13, nr 14, 2022, s. 3984-3998, DOI:10.1039/d2sc00763k (200 pkt).
 20. Kwaśny Weronika, Łabuzek Monika, Grochowska Aneta: Knowledge of professionally active nurses from the Podkarpackie and Małopolskie voivodeships on selected allergies and food intolerances, Health Problems of Civilization, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , nr 2, 2022 (20 pkt).
 21. Maciejczyk Marcin, Michailov Michail Lubomirov, Więcek Magdalena, Szymura Jadwiga, Rokowski Robert, Szyguła Zbigniew, Beneke Ralph: Climbing-Specific Exercise Tests: Energy System Contributions and Relationships with Sport Performance, Frontiers in Physiology, vol. 12, 2022, s. 1-10, DOI:10.3389/fphys.2021.787902 (100 pkt).
 22. Mańko Grzegorz, Sobański Grzegorz, Czamara Kamil, Georgiew Filip: Assessment of effectiveness of usage complex manual therapy in patients with lumbar flexion dysfunction after discectomy, in comparison to standard physiotherapy based on physical therapy, balneotherapy and sensorimotor excercises, Acta Balneologica, vol. 64, nr 3(169), 2022, s. 213-219, DOI:10.36740/ABAL202003102 (20 pkt).
 23. Nawrot-Chorabik Katarzyna, Sułkowska Małgorzata, Osmenda Małgorzata, Mohytych Vasyl, Surówka Ewa, Latowski Dariusz: The Impact of Biotic and Abiotic Stress Factors on Development of European Ash Tissue Cultures, Forests, vol. 13, nr 1, 2022, s. 1-19, DOI:10.3390/f13010059 (100 pkt).
 24. Pachowicz Małgorzata: Profesor Janusz Strutyński (1932–2021). Wspomnienie, LingVaria, vol. 17, nr 1(33), 2022, s. 9-17, DOI:10.12797/lv.17.2022.33.02 (70 pkt).
 25. Panna Wojciech, Mastalska Joanna, Prewendowski Sebastian, Wójcik Łukasz: An impact of modifications an Dylągówka clay on the rheological properties of its water suspensions, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 38, nr 1, 2022, s. 137-150, DOI:10.24425/gsm.2022.140610 (100 pkt).
 26. Pietruś Wojciech, Kafel Rafał, Bojarski Andrzej J., Kurczab Rafał: Hydrogen Bonds with Fluorine in Ligand–Protein Complexes-the PDB Analysis and Energy Calculations, Molecules, vol. 27, nr 3, 2022, s. 1-14, DOI:10.3390/molecules27031005 (140 pkt).
 27. Rafa Elżbieta, Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata: Epidemiologia i profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc związanych z inwazyjną wentylacją mechaniczną, Forum Zakażeń, vol. 13, nr 1, 2022, s. 15-23, DOI:10.15374/FZ2022001 (5 pkt).
 28. Rafa Elżbieta, Kołpa Małgorzata, Wałaszek Marta, Domański Adam, Wałaszek Michał, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga: Healthcare-acquired infection surveillance in neurosurgery patients, incidence and microbiology, five years of experience in two Polish units, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, nr 12, 2022, s. 1-10, DOI:10.3390/ijerph19127544 (140 pkt).
 29. Smoła Marek: Health in Writings of Polish Renaissance: One more look, Health Promotion & Physical Activity, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, vol. 18, nr 1, 2022, s. 9-17, DOI:10.55225/hppa.369 (5 pkt).
 30. Smoła Marek: Związki starosądeckich klarysek z parafią św. Wawrzyńca w Biegonicach od XIII do XVIII w. , Humanities and Cultural Studies, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów), vol. 3, nr 1, 2022, s. 7-26, DOI:10.5604/01.3001.0015.8114 (5 pkt).
 31. Słowik Róża, Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata: Prevention of surgical site infections in orthopaedics, Problemy Pielęgniarstwa, Termedia; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, vol. 29, nr 2, 2021, s. 69-78, DOI:10.5114/ppiel.2021.113787 (20 pkt).
 32. Sroka Wojciech, Król Karol, Matysik-Pejas Renata: Rolnictwo miejskie w światowym i polskim piśmiennictwie oraz w dokumentach planistycznych wybranych miast Polski, Wieś i Rolnictwo, IRWIR PAN, nr 3 (192), 2021, s. 71-98, DOI:10.53098/wir032021/03 (40 pkt).
 33. Stefanowicz-Kocoł Anna, Grochowska Aneta: Digital readiness of VET school, Humanities and Cultural Studies, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów), vol. 3, nr 2, 2022, DOI:10.55225/hcs.410 (5 pkt).
 34. Wałaszek Marta, Słowik Róża, Domański Adam, Wałaszek Michał, Różańska Anna, Kołpa Małgorzata: Five-Year Analysis of Surgical Site Infections in Three Orthopaedics and Trauma Wards under HAI-Net from the South of Poland in 2014–2018 Considering the Standardized Infection Ratio, Medicina, MDPI; Lietuvos gydytojų sąjunga; Lithuanian University of Health Sciences, vol. 58, nr 5, 2022, s. 1-11, DOI:10.3390/medicina58050682 (40 pkt).
 35. Woźniacka Renata, Oleksy Łukasz, Kielnar Renata, Stolarczyk Artur, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Mika Anna: The association between symmetrical or asymmetrical high-arched feet and muscle fatigue in young women, Symmetry-Basel, vol. 14, nr 1, 2022, DOI:10.3390/sym14010052 (70 pkt).

Osiągnięcia artystyczne

 1. Borek Dominika: „On to dla nas i dla naszego Zbawienia” – upublicznione w ramach wystawy „Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka” w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu, 2022 (dzieło plastyczne)
 2. Borek Dominika: „Szklarnia II” – upublicznione w ramach 9. Wystawy Członków SMTG w Krakowie, 2022 (dzieło plastyczne)
 3. Dubanowicz Marta: Kolekcja ubrań wiosna–lato 2022 dla firmy Click Fashion, 2022 (dzieło plastyczne)
 4. Fleszar Roman, Fleszar Ewa: Projekt rzeźby postaci Jana Szczepanika w Tarnowie, 2022 (dzieło plastyczne)
 5. Fleszar Roman, Fleszar Ewa: Projekt zespołu rzeźb z postacią Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy wraz z otoczeniem, 2022 (dzieło plastyczne)
 6. Fleszar Roman, Fleszar Ewa: Projekt pomnika Legionisty w Pleśnej wraz z otoczeniem, 2022 (dzieło plastyczne)
 7. Fleszar Roman: Wystawa malarstwa Joanny Srebro – kurator wystawy, 2022 (inne)
 8. Fleszar Roman: Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ANS w Tarnowie Grupy WENA – kurator wystawy, 2022 (inne)
 9. Kołek Wojciech: 4 LATA. Dydo Poster Gallery, 2022 (dzieło plastyczne)
 10. Kołek Wojciech: Juror w międzynarodowym konkursie plakatu City/Nature Contest, 2022 (inne)
 11. Kołek Wojciech: Juror w międzynarodowym konkursie plakatu Poster Challenge III w ramach festiwalu Krakers, 2022 (inne)
 12. Kołek Wojciech: Kurator wystawy – Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2022, 2022 (inne)
 13. Kołek Wojciech: Oprawa graficzna ogólnopolskiej imprezy sportowej: XIX Mistrzostwa Polski Firm Farmaceutycznych w Narciarstwie Alpejskim 2022, 2022 (dzieło plastyczne)
 14. Kołek Wojciech: Plakat i oprawa graficzna konferencji naukowej „Tydzień mózgu”, 2022 (dzieło plastyczne)
 15. Kołek Wojciech: Plakaty – Wojciech Kołek, 2022 (dzieło plastyczne)
 16. Kołek Wojciech: Udział w wystawa pokonkursowej – Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie, 2022 (dzieło plastyczne)
 17. Pawłowski Michał: Identyfikacja wizualna X edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, 2022 (dzieło plastyczne)
 18. Rypeść-Kostović Iwona: Mało prawdopodobne, że zostaniesz związany IV, 2022 (dzieło plastyczne)
 19. Rypeść-Kostović Iwona: Nawet jeżeli jesteśmy daleko od siebie IV, 2022 (dzieło plastyczne)
 20. Rypeść-Kostović Iwona: Niefortunna równowaga, 2022 (dzieło plastyczne)
 21. Zuba-Benn Aleksandra: „Habitat I”, olej na płótnie, 20 x 20 cm, 2022 (dzieło plastyczne)
 22. Zuba-Benn Aleksandra: „Pamięć serca”, obiekt z papieru, 160 x 120 x 30 cm, 2022 (dzieło plastyczne)
 23. Zuba-Benn Aleksandra: W związku z naturą, 2022 (dzieło plastyczne)