Informacja o publikacjach i osiągnięciach artystycznych pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Otwarta książka leżąca na stosie innych książek - zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i osiągnięciami artystycznymi pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, uzyskanymi w drugiej połowie 2022 r. Zestawienia zostały przygotowane na podstawie osiągnięć zarejestrowanych w uczelnianej Bazie Wiedzy.

Kliknięcie tytułu osiągnięcia umożliwia przejście na stronę z jego opisem w Bazie Wiedzy,  gdzie zamieszczone zostały dodatkowe informacje, streszczenia prac i opisy dzieł,  a w przypadku wydawnictw opublikowanych na licencjach otwartych, także pełne teksty publikacji.

Publikacje i osiągnięcia artystyczne pracowników, które ukazały się w pierwszej połowie 2022 r. (styczeń–czerwiec) są dostępne tutaj.

Publikacje

Monografie

 1. Georgiew Filip, Florek Jakub, Kotela Andrzej: Zespół kanału nadgarstka, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351883, 129 s. (80 pkt).
 2. Kopacz Łukasz: Zur Kommunikation im Alltag: Erwerb und Gebrauch der umgangssprachlichen Lexik durch polnische Germanistikstudenten, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 9788396351814, 340 s. (120 pkt).
 3. Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.): Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, 294 s. (redakcja: 40 pkt).
 4. Nawrocki Michał: Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze, 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-4-5, 185 s. (120 pkt).

Rozdziały w monografiach

 1. Georgiew Filip, Florek Paweł, Florek Jakub, Janowiec Sebastian: Złamanie podstawy I kości śródręcza typu Rolando niestandardowe i innowacyjne postępowanie chirurgiczne – opis przypadku, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 125-136 (20 pkt).
 2. Georgiew Filip, Otfinowska Ewa, Gondek Edyta: Badania retrospektywne w ocenie niepełnosprawności oraz skuteczność operacyjnego leczenia przepukliny jądra miażdżystego lędźwiowego odcinka kręgosłupa, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 113-124 (20 pkt).
 3. Gorgoń Marek Bogusław: Telektroskop, czyli jak urzeczywistniło się marzenie o przekazie obrazów na odległość, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 177-184 (20 pkt).
 4. Iwaniec Władysław: Ochrona urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na brzegu sieci lokalnej, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 81-93 (20 pkt).
 5. Juda Wiesław: Badania Jana Szczepanika nad określaniem kolorów materiałów, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 227-230 (20 pkt).
 6. Krawczyk Marcin,Pociecha Mariusz, Markowicz Przemysław Sebastian, Tomalski Krzysztof Jerzy: Zróżnicowanie poziomu mechanicznych parametrów sprintu u piłkarek nożnych w zależności od wieku i kategorii sportowej, W: Piłka nożna chce być kobietą: nowe perspektywy piłki nożnej / Żmuda-Pałka Magdalena (red.), 2022, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISBN 9788362891696, s. 27-43 (20 pkt).
 7. Król Daniel: Nowa hybrydowa metoda określania czasowych oraz częstotliwościowych charakterystyk zespołów głośnikowych, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 11-33 (20 pkt).
 8. Krzyńska-Nawrocka Eliza: Pociąg do innowacji. Kolej w prozie Stefana Grabińskiego, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 277-296 (20 pkt).
 9. Maj-Zajezierska Katarzyna: The variability of heavy metals in PM 10 dust in the podkarpackie voivodeship, W: Environmental protection transport and logistics production engineering : monograph / Kowalski Sławomir, Pietrucha Iga (red.), 2022, Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ISBN 9788365575975, s. 77-89 (20 pkt).
 10. Nawrocki Michał: „Oszaleję albo… przypnę ludzkości skrzydła…”. O niektórych dziewiętnastowiecznych wyobrażeniach innowacji, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 241-276 (20 pkt).
 11. Ozimek Mariusz, Nowak Marcin, Krawczyk Marcin: Somatic determinants of the sport performance of elite Polish sprinters, W: European College of Sport Science : Book of Abstracts of the 27th Annual Congress of the European College of Sport Science – 30 August – 2 September 2022 / Dela F.[i ](red.), 2022, European College of Sport Science, ISBN  9783981841459, s. 612-612
 12. Pachowicz Anna: The history of assimilation of the Polish diaspora in France in the 20th century (selected issues), W: Migrations in the Slavic cultural space: from the middle ages to the present day / Brzozowska Zofia A., Kręzel Piotr, Lis-Wielgosz Izabela (red.), Series Ceranea, vol. 10, 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788383310329, s. 159-173 (20 pkt).
 13. Pachowicz Anna: Wspieranie Powstania Styczniowego (1863−1864) przez mieszkańców ziemi tarnowskiej: wybrane zagadnienia, W: Powstanie Styczniowe:  kraj i Litwa pogrążyły  się w żałobie narodowej / Michalec Beata, Skoczek Tadeusz (red.), 2022, Muzeum Niepodległości w Warszawie, ISBN 9788366640856, s. 35-62 (20 pkt).
 14. Pachowicz Anna: Z działalności Kółka Przyjaciół Muzyki (Towarzystwa Muzycznego) w Tarnowie w latach 1869-1914, W: Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym : studia i szkice. T. 3: Polityczno-społeczne konteksty muzyki / Nidecka Ewa, Wąsacz-Krztoń Jolanta (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 9788379964604, s. 117-134 (20 pkt).
 15. Pachowicz Anna: Ze Wschodu na Zachód z przystankiem w Tarnowie. O transportach osób przesiedlanych z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk, W: Triduum historicum: początek końca czy początek „nowego świata”? / Frączkiewicz Kamil, Klarman Agnieszka (red.), 2022, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 9788382294941, s. 359-375 (20 pkt).
 16. Pieprzycki Adam, Kopacz Arkadiusz: Zastosowanie technik komputerowego modelowania 3D w procesie cyfrowej wizualizacji Synagogi Nowej w Tarnowie, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 147-174 (20 pkt).
 17. Prewendowski Sebastian, Bielecki Sebastian, Panna Wojciech: Przyrząd do pomiaru ciśnienia pęcznienia surowców ilastych jako perspektywa określania możliwości magazynowania energii mechanicznej, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 35-44 (20 pkt).
 18. Smoła Marek: Polski Edison – Jan Szczepanik, W: Specjalistyczna Wirtualna Konkursowa Wystawa Filatelistyczna II stopnia : Jan Szczepanik – polski Edison –150. rocznica urodzin : katalog / Jędrzejczyk Stanisław (red.), 2022, s. 10-14 (5 pkt).
 19. Smoła Marek: Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne: przyczynek do dziejów amatorskiego ruchu fotograficznego w Tarnowie, W: 90 lat Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego: jubileuszowa wystawa fotografii, 2022, Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, ISBN 978-83-65228-37-6, s. 7-29 (5 pkt).
 20. Zuba-Benn Aleksandra Zofia: Ewolucja współczesnej tkaniny, W: Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika / Krzyńska-Nawrocka Eliza (red.), 2022, Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ISBN 978-83-963518-5-2, s. 231-240 (20 pkt).

Artykuły w czasopismach

 1. Beberok Tomasz Andrzej: Lp Markov exponent of certain UPC sets, „Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen”, 2022, DOI:10.4171/zaa/1700 (70 pkt).
 2. Borowski Andrzej Stanisław: Przekład jako tłumaczenie, czyli… interpretacja, „Humanities and Cultural Studies”,  vol. 3, nr 3, 2022, s. 77-90, DOI:10.55225/hcs.432 (5 pkt).
 3. Byrski Witold, Drapała Michał: On-line process identification using the Modulating Functions Method and non-asymptotic state estimation, „Archives of Control Sciences, Sciendo”, vol. 32, nr 3, 2022, s. 535-555, DOI:10.24425/acs.2022.142845 (100 pkt).
 4. Chmielarz Krzysztof: Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za podjęcie służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, vol. 303, nr 3, 2022, s. 5-21 (40 pkt).
 5. Ehiogu Uzo Dimma, Krawczyk Marcin, Tallent Jamie: Strength and Conditioning Considerations for Speed Climbing, „Strength and Conditioning Journal”, vol. Publish Ahead of Print, 2022, DOI:10.1519/ssc.0000000000000745 (20 pkt).
 6. Gajda-Kantorowska Małgorzata: Wielkość mnożników fiskalnych a efektywność polityki fiskalnej w okresie kryzysów – ujęcie makroekonomiczne, „Problems of Economics and Law”,  vol. 7, nr 1, 2022, s. 97-115, DOI:10.55225/pel.450 (5 pkt).
 7. Georgiew Filip, Florek Jakub, Janowiec Sebastian, Florek Paweł: The use of orthoses in the treatment of carpal tunnel syndrome. A review of the literature from the last 10 years, „Reumatologia”, vol. 60, nr 6, 2022, s. 408-412, DOI:10.5114/reum.2022.123681 (70 pkt).
 8. Gieniec Weronika, Gucwa Magdalena, Galus Adrian, Jurkiewicz Beata: Public knowledge of blood cancers, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 7, 2022, s. 790-798, DOI:10.12775/jehs.2022.12.07.079 (40 pkt).
 9. Graca Joanna: O inkwizycji, koronacji i kobiecości w powieści Felicitas Hoppe „Johanna”, „Humanities and Cultural Studies”, vol. 3, nr 3, 2022, s. 53-61, DOI:10.55225/hcs.435 (5 pkt).
 10. Iwaniec Władysław: Samooczyszczanie i odstąpienie od wykluczenia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, „Zamówienia Publiczne: Doradca”, nr 9, 2022, s. 30-37.
 11. Iwaniec Władysław: Zamawianie wyrobów medycznych i usług serwisowych, „Zamówienia Publiczne: Doradca”, nr 7, 2022, s. 36-43.
 12. Jankowicz-Szymańska Agnieszka,Wódka Katarzyna, Bibro Marta, Smoła Eliza, Bac Aneta: Selected hallmarks of hallux valgus in older women with symptomatic hallux valgus compared to middle-aged women with and without deformation of the forefoot, „Scientific Reports”, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 18338, DOI:10.1038/s41598-022-23113-z (140 pkt).
 13. Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Kawa Justyna, Wódka Katarzyna, Smoła Eliza, Bibro Marta, Bac Aneta: The scores and manner of performing the stand and reach test in girls and boys of different body weight, „Bioengineering”, vol. 9, nr 10, 2022, Numer artykułu: 538, DOI:10.3390/bioengineering9100538 (20 pkt).
 14. Janus-Szybist Antonina: „Którędy wyjść ze słowa” Antoniny Janus-Szybist w BWA Tarnów, „Szum: sztuka polska w rozszerzonym polu”, 2022.
 15. Jawień Wiktoria, Kania Barys Barbara, Kądziołka Anna, Jurkiewicz Beata: Pandemic changes in work, rest, physical activity and diet versus nutritional status of respondents, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 11, 2022, s. 171-177, DOI:10.12775/jehs.2022.12.11.022 (40 pkt).
 16. Jurkiewicz Beata Małgorzata, Barnaś Edyta, Kołpa Małgorzata: Physical activity and quality of life in the group of women participating in senior education, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 8, 2022, s. 231-243, DOI:10.12775/jehs.2022.12.08.022 (40 pkt).
 17. Jurkiewicz Beata Małgorzata, Barnaś Edyta, Kołpa Małgorzata: Senior education and the quality of life of women in different periods of old age, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 8, 2022, s. 217-230, DOI:10.12775/jehs.2022.12.08.021 (40 pkt).
 18. Klempka Ryszard: Analytical optimization of the filtration efficiency of a group of single branch filters, „Electric Power Systems Research”, vol. 202, 2022, Numer artykułu: 107603, DOI:10.1016/j.epsr.2021.107603 (100 pkt).
 19. Kołton Daria, Janus Justyna, Kępowicz-Żydek Nikoletta, Jurkiewicz Beata Małgorzata: Protection against COVID-19 infection – opinions on the effectiveness of selected methods use in practice against infection, „Problemy Pielęgniarstwa”, vol. 30, nr 1-2, 2022, s. 11-15, DOI:10.5114/ppiel.2022.119957 (20 pkt).
 20. Koptiew Dorota, Puzio-Wacławik Bogusława: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, „Problems of Economics and Law”,  vol. 7, nr 1, 2022, s. 52-65, DOI:10.55225/pel.446 (5 pkt).
 21. Kowalik Jadwiga,Pachowicz Anna, Pachowicz Małgorzata, Choińska Krystyna: Wymiary efektywności edukacyjnej, „Humanities and Cultural Studies”, vol. 3, nr 3, 2022, s. 91-107, DOI:10.55225/hcs.424 (5 pkt).
 22. Kraszewska Agata Renata: Mają swoje (naukowe, zawodowe, artystyczne) losy profesorowie. Słowo o Panu Profesorze Wacławie Rapaku, „Humanities and Cultural Studies”,  vol. 3, nr 3, 2022, s. 9-15, DOI:10.55225/hcs.449 (5 pkt).
 23. Krauze Krzysztof, Mucha Kamil, Wydro Tomasz, Klempka Ryszard: Assessment of the structure of cutting heads with regard to the mining machine load using proprietary software, „Energies”, vol. 15, nr 19, 2022, Numer artykułu: 6886, DOI:10.3390/en15196886 (140 pkt).
 24. Krauze Krzysztof, Mucha Kamil, Wydro Tomasz, Klempka Ryszard, Kutnik Andrzej, Hałas Waldemar, Ruda Piotr: Determining the stability of a mobile manipulator for the transport and assembly of arches in the yielding arch support, „Energies”, vol. 15, nr 9, 2022, Numer artykułu: 3170, DOI:10.3390/en15093170 (140 pkt).
 25. Krawczyk Marcin, Siedlik Daniel: The reliability and minimal detectable change of various physical performance tests among youth basketball players, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 19, nr 2, 2022, s. 19-25, DOI:10.55225/hppa.420 (5 pkt).
 26. Król Daniel, Lorenc Anita, Senderski Andrzej, Borowiecka Renata: Percepcja ± dźwięczności a akustyczny parametr VOT w terapii Neuroflow ATS, „Logopedia”, vol. 51, nr 1, 2022 (40 pkt).
 27. Minorczyk Aleksandra, Sroka Wojciech: System podatku VAT w opiniach przedsiębiorców oraz kadry księgowej, „Problems of Economics and Law”, vol. 7, nr 1, 2022, s. 16-36, DOI:10.55225/pel.430 (5 pkt).
 28. Pachowicz Anna: System i formy polonistycznej edukacji dzieci polskich uchodźców we Francji w latach 1919-1945 (wybrane zagadnienia), „Postscriptum Polonistyczne”, vol. 30, nr 2, 2022, s. 1-12, DOI:10.31261/PS_P.2022.30.08 (70 pkt).
 29. Pachowicz Małgorzata, Choińska Krystyna: Prace onomastyczne w dorobku naukowym Profesora Aleksandra Wilkonia (1935–2022), „Onomastica”, vol. 66, 2022, s. 23-30, DOI:10.17651/onomast.66.3 (70 pkt).
 30. Papierska Katarzyna, Krajka-Kuźniak Violetta, Kleszcz Robert, Stefański Tomasz, Kurczab Rafał, Kubicki Maciej: The synthesis of novel thioderivative chalcones and their influence on NF-κB, STAT3 and NRF2 signaling pathways in colorectal cancer cells, „Scientific Reports”, vol. 12, nr 1, 2022, DOI:10.1038/s41598-022-18981-4 (140 pkt).
 31. Pasek Małgorzata, Suchocka Lilia: A model of social support for a patient – informal caregiver dyad, „BioMed Research International”, 2022, Numer artykułu:  4470366, DOI:10.1155/2022/4470366 (70 pkt).
 32. Pasek Małgorzata, Suchocka Lilia, Wojtyna Ewa: Exploring factors predicting women’s participation in cancer prevention screening, „Humanities and Social Sciences”, vol. 29, nr 4, 2022, s. 53-66, DOI:10.7862/rz.2022.hss.26 (70 pkt).
 33. Robak Magdalena, Jurkiewicz Beata: Subjective perception of anxiety as PSYCHOSOCIAL effect of COVID-19, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 7, 2022, s. 559-567, DOI:10.12775/jehs.2022.12.07.055 (40 pkt).
 34. Sieklucki Grzegorz, Kara Dawid Dariusz: Design and modelling of energy conversion with the two-region torque control of a PMSM in an EV powertrain, Energies, vol. 15, nr 13, 2022, s. 1-18, DOI:10.3390/en15134887 (140 pkt).
 35. Smoła Marek: Jak mieszkańcy Mościc uchodźcom (i nie tylko) dawniej pomagali, „Wena. Magazyn Kultury”, Centrum Sztuki Mościce (Tarnów), nr 2, 2022, s. 4-7.
 36. Smoła Marek: Popularization of health in Polish philately, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 19, nr 2, 2022, s. 26-48, DOI:10.55225/hppa.418 (5 pkt).
 37. Sowa Magdalena, Pulnik Karolina, Jurkiewicz Beata: Opinions on the impact of studying/working remotely on vision impairment and the use of eye hygiene principles, „Journal of Education, Health and Sport”, vol. 12, nr 8, 2022, s. 257-264, DOI:10.12775/jehs.2022.12.08.025 (40 pkt).
 38. Świądro-Piętoń Magdalena, Morawiec Kai A., Wójtowicz Anna, Świądro Sara, Kurczab Rafał, Dudek Dominika, Wietecha-Posłuszny Renata: Fast and Noninvasive Hair Test for Preliminary Diagnosis of Mood Disorders, „Molecules”, vol. 27, nr 16, 2022, s. 1-10, DOI:10.3390/molecules27165318 (140 pkt).
 39. Załęski Grzegorz: Using selected methods of the SDP-System Device, as a tool for computer-sssisted brief pedagogical diagnosis, „Journal Education Technology and Computer Science”,  vol. 33, nr 3, 2022, s. 149-155, DOI:10.15584/jetacomps.2022.3.15 (20 pkt).
 40. Żołądź Jerzy A, Majerczak Joanna, Galganski Lukasz, Grandys Marcin, Zapart-Bukowska Justyna, Kuczek Piotr, Kołodziejski Leszek Stefan, Walkowicz Lucyna, Szymoniak-Chochół Dorota, Kilarski Wincenty Michał, Jarmuszkiewicz Wiesława: Endurance Training Increases the Running Performance of Untrained Men without Changing the Mitochondrial Volume Density in the Gastrocnemius Muscle, „International Journal of Molecular Sciences”, vol. 23, nr 18, 2022, Numer artykułu: 10843, DOI:10.3390/ijms231810843 (140 pkt).

Osiągnięcia artystyczne

 1. Barszczowski Piotr Franciszek: Góralka z Pienin (neowitraż) – I nagroda – IX Międzynarodowy Plener Malarski ” Dwie namiętności: góry i sztuka”, 2022.
 2. Barszczowski Piotr Franciszek: Jabłoń i Słońce (neowitraż) – udział w 43. Wystawie Dorocznej Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, 2022.
 3. Barszczowski Piotr Franciszek: MBT (neowitraż) – Salon Jesienny Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów plastyków, BWA w Tarnowie, 2022.
 4. Barszczowski Piotr Franciszek: Ostatnia Wieczerza XXI – „Po-Mosty” Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych 2022, 2022.
 5. Barszczowski Piotr Franciszek: Ostatnia Wieczerza XXI – Wystawa w Galerii „Arteka” Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków, Tarnów, 2022.
 6. Barszczowski Piotr Franciszek: Ostatnia Wieczerza XXI (neowitraż) – finalista 55. Międzynarodowego Konkursu „ARTAVITA”, 2022.
 7. Barszczowski Piotr Franciszek: Ostatnia Wieczerza XXI (neowitraż) upublicznienie podczas Międzynarodowego Konkursu “ENGAGE ART” w USA, 2022.
 8. Barszczowski Piotr Franciszek: Wena (neowitraż) – I Tarnowskie Biennale Sztuki: „Tarnowianie”, Centrum Sztuki Mościce, 2022.
 9. Bernacka Dorota: „Dotyk materii” – plakat do wystawy malarstwa, 2022.
 10. Bernacka Dorota: „NS1” akryl, 126 x 72 cm, 2022 r., 2022.
 11. Bernacka Dorota: „Tarnowskie Biennale Sztuki”, wystawa zbiorowa w Centrum Sztuki Mościce, wrzesień–październik 2022 r., 2022.
 12. Bernacka Dorota: „BK2” akryl, 2022 r., 2022.
 13. Bernacka Dorota: Cykl prac „Etap I”, „Etap II”, akryl, 10 x 10 cm, 2022.
 14. Bernacka Dorota: Projekt katalogu do wystawy malarstwa A. Zuba-Benn, pod tytułem „Dotyk materii”, 2022.
 15. Bernacka Dorota: VI Salon Bożonarodzeniowy ZPAP, Okręg Krakowski, 2022.
 16. Bernacka Dorota: Wystawa inaugurująca działalność Galerii Arteka w Tarnowie, 2022.
 17. Chmiel Stanisław: Interpretacje przestrzeni 2022 – Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 2022.
 18. Chmiel Stanisław: Małe jest piękne, 2022.
 19. Chmiel Stanisław: Pierwsza wystawa w GALERII ARTEKA, 2022.
 20. Chmiel Stanisław: Salon Jesienny Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków, 2022.
 21. Dubanowicz Marta: Kolekcja ubrań jesień–zima 2022/2023 dla firmy Click Fashion, 2022.
 22. Dubanowicz Marta: Projekt żakietu – temat fotograficzny na wystawie „Podszerstek” Pawła Bownika, 2022.
 23. Dubanowicz Marta: Projekty odzieży damskiej dla firmy Getex, 2022.
 24. Fleszar Roman, Fleszar Ewa: Projekt drzwi głównych do Bazyliki Mniejszej – Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, 2022.
 25. Fleszar Roman, Fleszar Ewa: Statuetka Wiesława Maniaka, 2022.
 26. Fleszar Roman: „Anioł Opatrzności”, „Urania” – Salon Jesienny Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów plastyków, BWA w Tarnowie, 2022.
 27. Fleszar Roman: „Koronka”, „Retrospekcja” – Wystawa w Galerii „Arteka” Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków, Tarnów, 2022.
 28. Fleszar Roman: Projekt i wykonanie obrazu św. Faustyny, Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żdżarach, 2022.
 29. Fleszar Roman: Relacje – wystawa w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2022.
 30. Fleszar Roman: Relacje II – wystawa w Galerii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2022.
 31. Fleszar Roman: Wystawa prac Grupy „Wena” – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ANS w Tarnowie, 2022.
 32. Pawłowski Michał: Kompleksowe opracowanie graficzne książki Agnieszki Stabro „Mitoraj. Polak o włoskim sercu”, 2022.
 33. Pawłowski Michał: Oficjalne logo Roku Wisławy Szymborskiej ogłoszonego przez Senat RP, 2022.
 34. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki Andrzeja Brzezieckiego „Kocio, Kozioł, senator. Biografia Krzysztofa Kozłowskiego”, 2022.
 35. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki Marcina Gutowskiego „Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II”, 2022.
 36. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki Normana Daviesa „Mała Europa. Szkice polskie”, 2022.
 37. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki Shane’a Bauera „Amerykańskie więzienie”, 2022.
 38. Pawłowski Michał: Projekt graficzny okładki książki Wojciecha Chmielarza „Długa noc”, 2022.
 39. Pokrywka Przemysław: „R.stacja” – 20 x 20 cm, olej na płycie, 2022, 2022.
 40. Pokrywka Przemysław: 12 Międzynarodowe Biennale Miniatury, 2022.
 41. Pokrywka Przemysław: Kwinta, 2022.
 42. Pokrywka Przemysław: Nawiedzony dom – wystawa finałowa, 2022.
 43. Pokrywka Przemysław: Polowanie na wieloryby, 2022.
 44. Pokrywka Przemysław: Projekt katalogu „Powrót do raju”, 2022.
 45. Pokrywka Przemysław: Świątynia. Reinterpretacje; Świątynia. Reinterpretacje (II), 2022.
 46. Pokrywka Przemysław: Zredukowany pejzaż, 2022.
 47. Rypeść-Kostović Iwona: Delikatny ból odejścia I, 2022.
 48. Rypeść-Kostović Iwona: Nawet jeżeli ryzykowne, 2022.
 49. Rypeść-Kostović Iwona: Pomimo że jesteśmy daleko od siebie III, 2022.
 50. Starakiewicz Maja (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): Tej drogi nigdy nie było – wystawa ilustracji do Eposu o Gilgameszu, 2022.
 51. Starakiewicz Maja (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): „Upiorny cesarz” – wystawa ilustracji w Galerii Tymczasem, Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu, 2022.
 52. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): „Lapidarium 6” – Graficy Galerii 144 Grafiki, 2022
 53. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): „Panopticon V GG” – Japan 8th NBC Meshtech Tokyo International Screen Print Biennial, 2022
 54. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): „Skała” – Geo.Migracje Transgraficzne międzynarodowa wystawa grafiki, 2022
 55. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): „Statetera Dolarosa” – 9 wystawa członków SMTG, 2022
 56. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): Konkurs Grafika Roku, ASP w Krakowie, 2022
 57. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): Tajemniczy, Nieznajomi, Szaleni, Przyjaciele, Podejrzana Sympatia – wystawa Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2022
 58. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): Warsztat Graficzny – 3.Krakowskie Spotkania Artystyczne „Terytoria” Festiwal Sztuki, 2022
 59. Surzycki Marcin (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): Wiosłując pod prąd Jan Fejkiel Gallery 1991-2005 – wystawa i książka, 2022
 60. Zuba-Benn Aleksandra: „Błękitnienie” – obiekt plenerowy z wikliny, 170 x 90 x 70 cm, 2022.
 61. Zuba-Benn Aleksandra: „Cienistość wieczorna” – akwarela, papier, płótno, 100 x 100 cm, 2022.
 62. Zuba-Benn Aleksandra: „Zachmurzenie” – akwarela, akryl na płótnie, 80 x 100 cm; „Przejaśnienie” – akwarela, akryl na płótnie, 80 x 60 cm, 2022.
 63. Zuba-Benn Aleksandra: „Zapach lata”, „Zapach lata I” – akwarela, olej na płótnie, 60 x 80 cm, 2022, 2022.
 64. Zuba-Benn Aleksandra: „Zapis naturalny – Lśnienie” – akwarela na płótnie, 120 x 100 cm, 2022.
 65. Zuba-Benn Aleksandra: „Zbłękitnienie” – akwarela, olej na płótnie, 100 x 130 cm, 2022.
 66. Zuba-Benn Aleksandra: Dotyk materii (wystawa indywidualna), 2022.
 67. Zuba-Benn Aleksandra: W niepamięci, gobelin, haft, 34 x 26 cm, 2022, 2022.
 68. Zuba-Benn Aleksandra: W związku z naturą (wystawa indywidualna), 2022.

Zestawienia