Harmonogram konkursów NCN 2021

Konkurs NCN - ilustracyjne

Narodowe Centrum Nauki opublikowało już planowany harmonogram konkursów na projekty badawcze w 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków i wcześniejsze zaplanowanie działań związanych z aplikowaniem o środki na badania naukowe. Już w pierwszym kwartale 2021 r. należy planować badania, które będą finansowane w 2022 r.!

Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu
OPUS 21
konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców; może być prowadzony we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi (Austria, Czechy, Słowenia, Niemcy, Szwajcaria)
15 marca 2021 15 czerwca 2021 grudzień 2021
PRELUDIUM 20
konkurs na projekty realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia doktora
15 marca 2021 15 czerwca 2021 grudzień 2021
SONATA BIS 11
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy (stopień doktora uzyskany w okresie 5-12 lat przed rokiem złożenia wniosku)
15 czerwca 2021 15 września 2021 marzec 2022
MAESTRO 13
konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, obejmujące badania naukowe: pionierskie (w tym interdyscyplinarne), ważne dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe
15 czerwca 2021 15 września 2021 marzec 2022
SONATA 17
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem doktora, uzyskanym w okresie 2-7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
15 września 2021 15 grudnia 2021 czerwiec 2022
SONATINA 6
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem doktora uzyskanym do 3 lat przed złożeniem wniosku; celem konkursu jest wsparcie młodych badaczy poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia i realizacji stażu zagranicznego
15 grudnia 2021 15 marca 2021 wrzesień 2022

Pełny harmonogram konkursów i informacje o programach na stronie NCN