PWN Nauka – bezpłatne e-czasopismo dla naukowców i dydaktyków

PWN Nauka - baner

Najnowszy numer poświęcony jest kobietom w nauce. Do tego wydania zaproszona została m.in. Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz dr Anna Pokorska z UMK, z którymi rozmawiano nt. kariery naukowej oraz skoku ilościowego Pań na stanowiskach rektorskich.

Geneza Planu S to wątek rozmowy z Garethem O’Neillem doradcą ds. Open Access przy Komisji Europejskiej oraz rządzie Holandii. W dziale na uczelniach dr Justyna Małkuch-Świtalska pisze o wyzwaniach związanych z zarządzaniem projektami naukowymi; Mariusz Kusion wyjaśnia komu potrzebne są nowe legitymacje akademickie oraz w jakiej formie będziemy mogli ich używać; Aleksy Borówka z Krajowej Reprezentacji Doktorantów wskazuje cechy najlepszych szkół doktorskich.

Zapraszamy do dołączenia do listy subskrybentów e-czasopisma. Kolejne wydania będą Państwo otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę e-mail.

Czasopismo można pobrać nieodpłatnie dopisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/?utm_source=FRP&utm_medium=mailing_web&utm_campaign=PN3-2020

Do lektury zaprasza Redakcja PWN Nauka.