Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na 2024 rok

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów, które zostały już ogłoszone lub zostaną uruchomione w 2024 roku.

Harmonogram obejmuje:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • KPO
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • programy strategiczne, m.in. kolejne edycje Infostrateg, Gospostrateg i Hydrostateg
  • programy krajowe: kolejne edycje Lider (XV i XVI edycja), Neon (III i IV edycja) oraz Nutritech II
  • programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa
  • programy międzynarodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z programami i harmonogramem.  Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco.