Awans naukowy według nowych zasad – konferencja RDN – 18.03.2024

Konferencja - zdjęcie ilustracyjne

Rada Doskonałości Naukowej we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu organizuje konferencję dotyczącą procedur w sprawach dotyczących postępowań o awans naukowy.

Konferencja odbędzie się 18 marca 2024 r. w godzinach 10:00-14:30.

W ramach konferencji poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Omawiane będą postulowane zmiany w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Konferencję zakończy dyskusja.

Konferencja prowadzona będzie w formie hybrydowej. Możliwy jest udział zdalny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz link do rejestracji znajdują się na stronie RDN.

zaproszenie na konferencję - tekst