Granty na wewnętrzne projekty naukowe – nabór wniosków!

Konkurs na projekty naukowe - zdjęcie ilustracyjne

Ruszył nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu o dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych! Wnioski będą przyjmowane w dniach 12-26 marca 2021 r. w sekretariacie Prorektora ds Nauki i Rozwoju (budynek A).

Kto może ubiegać się o granty wewnętrzne?

O dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych mogą ubiegać się pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Projekt nie może być finansowany z innych źródeł.

Jaki jest okres realizacji projektów?

Fundusze przyznawane są na okres jednego roku z możliwością kontynuacji w roku następnym.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 20 000 zł.

Na co mogą być przeznaczone środki z grantów wewnętrznych?

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:

  • zakup aparatury,
  • zakup drobnego sprzętu,
  • zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań,
  • pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane
    w ramach Uczelni,
  • zakup licencji na oprogramowanie,
  • pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
  • pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.

Łączna kwota dofinansowania projektów w tegorocznej edycji konkursu to 100 000 zł! (Zarządzenie Rektora PWSZ w Tarnowie nr 21/2021 z 11 marca 2021 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym Regulaminem, wprowadzonym Zarządzeniem nr 20/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dn. 11 marca 2021 r.

Regulamin konkursu oraz formularze są dostępne pod tym linkiem.