Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa

Publikacja Bardel

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictw PWSZ w Tarnowie ukazała się książka pt. „Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa”, której autorem jest dr Tomasz Bardel, pochodzący z Tarnowa inżynier geolog, autor publikacji o tematyczne geologicznej, geotechnicznej.

Polecana Państwu książka jest pierwszą od ponad 70 lat monografią prezentującą kompleksowe ujęcie geologii Tarnowa. Czytelnik znajdzie w niej:

  • parametry geotechniczne wszystkich zasadniczych gruntów Tarnowa;
  • mapę warunków budowlanych (w tym terenów niekorzystnych pod zabudowę);
  • mapę gruntów Tarnowa na głębokości posadowienia typowych fundamentów;
  • opis wód podziemnych na terenie Tarnowa;
  • informacje dotyczące złóż kopalin i rekultywacji terenów miejskich;
  • geologiczną historię Tarnowa i okolic.

„Praca ma charakter regionalnego opracowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru miasta Tarnowa i została oparta na bogatym zasobie wyników własnych wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych Autora oraz dogłębnej analizie dostępnej literatury i materiałów archiwalnych. Kompleksowe ujęcie zgromadzonego materiału w połączeniu z szeroką merytoryczną wiedzą Autora, jego doświadczeniem praktycznym oraz umiejętną i wnikliwą interpretacją dostarcza nowego spojrzenia na warunki geologiczno-inżynierskie terenu Tarnowa i rzuca nowe światło na szereg uwarunkowań decydujących o przydatności terenu do zagospodarowania budowlanego” (z recenzji dra hab. inż. Henryka Woźniaka, prof. AGH).

Książka jest bogato ilustrowana.
Sprzedaż publikacją prowadzą Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie.