Współpraca naukowa z uniwersytetami na Słowacji

Wizyta Konsula Generalnego Republiki Słowackiej - na zdjęciu od prawej Tomas Kasaj - konsul, prof. Małgorzata Kołpa, Rektor, pierwszy z lewej ks. prof. Bogdan Węgrzyn

Współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych PWSZ w Tarnowie ze słowackimi uniwersytetami w Bratysławie i Koszycach była jednym z tematów rozmów podejmowanych 11 marca 2021 r., podczas wizyty  w Uczelni Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Tomáša Kašaja.

Konsul spotkał się Rektor PWSZ dr hab. Małgorzatą Kołpą, prof. Uczelni oraz ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. Uczelni. Rozmawiano o możliwej współpracy tarnowskiej Uczelni z ośrodkami akademickimi zza południowej granicy w zakresie wymiany pracowników i studentów (w ramach programu Erasmus+) czy prowadzenia wspólnych studiów, ale też badań naukowych, które pracownicy PWSZ mogliby prowadzić wspólnie ze słowackimi uczonymi, wspólnych publikacjach naukowych i wzajemności w wydawaniu artykułów w periodykach uczelnianych.