Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – programy wspierające naukowców

Naukowcy - zdjęcie ilustracyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła uruchomienie nowych programów wsparcia dla  naukowców, które będą finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Celem projektów będzie rozwój badań naukowych o wysokim potencjale innowacyjnym i społecznym, a także wspieranie komercjalizacji wyników. FNP planuje wesprzeć ponad 250 projektów z różnych dziedzin nauki. Programy FNP mają także na celu stymulację współpracy międzynarodowej, zacieśnienie współpracy między nauką a przedsiębiorcami oraz wsparcie najlepszych naukowców.

Programy:

Proof of Concept (PoC) – nowy program skierowany do naukowców, którzy w ramach realizacji dotychczasowych badań uzyskali wyniki obiecujące pod względem komercyjnym. Program ma pozwolić na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, weryfikację potencjału wdrożeniowego oraz wzrost poziomu gotowości technologicznej rozwiązania, co ma ułatwić komercjalizację rezultatów. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 700 tys. zł. Łączne dofinansowanie programu  – 102 mln zł (160 rocznych projektów badawczych do 2029 r.).

PRIME – nowy program dla naukowców, którzy chcą wprowadzić wyniki swoich badań na rynek z dodatkowo wspieraną ścieżką komercjalizacji w formie spin-offu. Program umożliwia stworzenie profesjonalnych zespołów projektowych i rozwój ich kompetencji w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji. Każda edycja programu podzielona jest na 3 fazy: rozwój zespołu (6 miesięcy), rozwój produktu (do 12 miesięcy) i rozwój spin-offu (ok. 12 miesięcy).

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Dofinansowanie pojedynczego projektu – do 30 mln zł. Łączne dofinansowanie programu  – 445 mln zł. Planowane jest dofinansowanie 12 projektów badawczych do 2029 r.

FIRST TEAM – program skierowany do młodych naukowców z całego świata (do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego), którzy chcą prowadzić w Polsce przełomowe badania.  Czas trwania projektu to 4-5 lat, dofinansowanie – 3-4 mln zł. Łączny budżet programu to 253 mln zł (zaplanowano sfinansowanie ok. 60 projektów).

TEAM-NET – program ma pomóc we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii na rynek. Jego celem jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w obszarze zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0. Okres realizacji projektu – 4 lata dofinansowanie pojedynczego projektu – ok. 15-17 mln zł. Łączny budżet  – 178 mln zł, planowane jest dofinansowanie ok. 10 konsorcjów do 2029 roku (ścisła współpraca badaczy z partnerami biznesowymi).

Więcej informacji na temat programów oraz harmonogram naboru wniosków na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.