Dofinansowanie ochrony prawnej wynalazków – konkurs wewnętrzny

Ręce trzymające futurystyczny ekran - zdjęcie ilustracyjne

Tylko do 28 października 2022 r. można składać wnioski w konkursie wewnętrznym na dofinansowanie ochrony prawnej wynalazków powstałych na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie!

Wnioskodawcą w konkursie może być każdy pracownik Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Wniosek może dotyczyć wyłącznie wynalazków, których  realizacja odbyła się z wykorzystaniem potencjału Uczelni, w ramach obowiązków pracowniczych.

Przystąpienie do konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia (zob. wzór) złożonego w sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w terminie do 28 października 2022 r.

Ocenie będą podlegać: opis wynalazku, potencjalny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, a także możliwość komercjalizacji wynalazku. Dodatkowe punktu zostaną przyznane ze przynależność do zespołu badawczego N.

Ochrona prawna wynalazku realizowana będzie w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, finansowanego z Funduszy Norweskich oraz środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Działu Badań Naukowych w zakładce Formularze.

Zapraszamy do składania wniosków!
Fundusze Norweskie - logo