Wykłady z krystalografii kwantowej online – 29.09.2022

Mikrofon w sali konferencyjnej - zdjęcie ilustracyjne

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kontynuacji wykładów otwartych z cyklu: Distinguished Lectures on Quantum Crystallography and Complementary Fields.

Kolejne wykłady rozpoczną się 29 września 2022 r. o godz. 16:00. W tym dniu zaprezentowane zostaną:

  1. Lecture 12: Bo Brummerstedt Iversen (Department of Chemistry and iNANO, Aarhus University, Denmark): Chemical bonding and local order
  2. Lecture 11: Simon Billinge (School of Engineering and Applied Science, Columbia University, USA): Do materials have a genome, and if they do, what can we do with it?

Wykłady są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszej rejestracji na stronie: https://qcrwebinar.chem.uw.edu.pl

Czas trwania wykładów to około 35 minut Po każdym wykładzie przewidziana jest 15-minutowa sesja Q & A.

Wykłady organizowane są pod patronatem Komisji Krystalografii Kwantowej IUCr (Quantum Crystallography Commission of IUCr), Europejskiego Stowarzyszenia Krystolagraficznego (European Crystallographic Association) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.