Nabór wniosków w 12. edycji „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”

Stare książki - zdjęcie ilustracyjne

Od 1 września do 31 października 2022 r. będzie trwać nabór wniosków w programie ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zatytułowanym „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” .

Nabór wniosków dotyczy modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.  Termin naboru wniosków w module „Fundamenty” zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Czas realizacji projektów: do 60 miesięcy
Możliwe dofinansowanie w poszczególnych modułach:

 • Dziedzictwo narodowe – nie więcej niż 1 800 000 zł
 • Uniwersalia 2.1 – nie więcej niż 500 000 zł
 • Uniwersalia 2.2 – nie więcej niż 1 800 000 zł
 • Fundamenty – nie więcej niż 3 000 000 zł

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych;
 2. mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań;
 3. cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej;
 4. zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
 5. wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

Pracowników i zespoły zainteresowane złożeniem wniosku w programie NPRH prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych, tel. 14 63 16 592.

Dokumenty: