Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – nabór wniosków do 31 października 2023!

Otwarta książka leżąca na stosie innych książek - zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w programie  pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (NPRH). Wnioski można składać w trzech modułach: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i Uniwersalia 2.2 w terminie do 31 października 2023.

Termin naboru wniosków:

 • 1 września – 31 października 2023 r. (godz. 16:00)

Program wspiera kierunki badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej. Jego celem jest zapewnienie młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepszych możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ma on także upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie oraz zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.

Przedmiotem NPRH jest finansowanie:

 • wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 • wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2.”);
 • tłumaczeń na języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1.”).

Warunki udziału w programie:

 • okres realizacji projektu – maksymalnie 60 miesięcy
 • koszty realizacji w ramach modułu:
  • Dziedzictwo narodowe – do 1 800 000 zł
  • Uniwersalia 2.1. – do 500 000 zł
  • Uniwersalia 2.2. – do 1 800 000 zł
 • koszty zakupu aparatury badawczej lub infrastruktury informatycznej – do 150 000 zł
 • wnioskodawcą w programie jest uczelnia

Wnioskowane projekty powinny spełniać łącznie następujące warunki:

 1. są oryginalne, mają niewątpliwe walory naukowe;
 2. mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań;
 3. cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej;
 4. zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
 5. wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

Wnioski należy składać w systemie ZSUN-OSF. W sprawach związanych z konkursem prosimy o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych (budynek B, p. 102,  poniedziałek-piątek: 8:00-16:00, tel. 14 63 16 592).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki