XXXV Forum Pedagogów – 22-23 listopada 2023 r.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w XXXV Forum Pedagogów, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r. we Wrocławiu.

Motywem przewodnim tegorocznych obrad będzie „Wspieranie osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – diagnoza, wyzwania, przykłady dobrych praktyk”, w tym w szczególności:

  • Stan inkluzji edukacyjnej w Polsce i na świecie
  • Codzienne wyzwania w edukacji grup zróżnicowanych
  • Zróżnicowane potrzeby edukacyjne w perspektywie rozwojowej
  • Specjalne potrzeby edukacyjne czy specjalna realizacja potrzeb edukacyjnych
  • Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w czasach kryzysów
  • Dobrostan w placówce edukacyjnej – o zdrowiu psychicznym osób wspieranych i wspierających
  • Teoria a praktyka pedagogiczna – czego praktycy potrzebują od naukowej pedagogiki?
  • Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.

Zob. Komunikat 1 17.06.23