10 000 dla autorów prac o edukacji! Konkurs EFC

Nagroda im prof Romana Czerneckiego grafika

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) już po raz szósty organizuje konkurs o  Nagrodę im. Romana Czerneckiego. Konkurs skierowany jest do do autorów i autorek prac o edukacji. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania prac do konkursu.

Termin zgłaszania publikacji upływa 30 czerwca 2023 r.

Nagrody w wysokości 10 000 złotych przyznawane są w trzech kategoriach:

  • naukowej (artykuły naukowe i rozdziały w monografiach zbiorowych)
  • publicystycznej (artykuły w prasie ogólnopolskiej i lokalnej)
  • specjalistycznej (artykuły od praktyków dla praktyków)

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to jedyny konkurs w Polsce skierowany wyłącznie do autorów i autorek prac o edukacji. Docenia tych, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i rzetelnie. Zajmują się w swoich tekstach tym, co ważne dla uczniów, nauczycieli, rodziców i szkoły. Przyczyniają się do zrozumienia wyzwań, przed którymi stoi edukacja, i pokazują, w jaki sposób je podejmować.

 – Stworzyliśmy tę Nagrodę po to, by edukacja miała ważne i właściwe jej miejsce w przestrzeni publicznej, a piszący o niej – docenienie. Chcemy oddać głos naukowcom i naukowczyniom, nauczycielom i nauczycielkom – zależy nam, by dzięki konkursowi zostali usłyszani. Statuetka trafia również do środowiska dziennikarskiego. Publicyści są naszymi sojusznikami w tym, żeby tematy edukacyjne trafiały do szerszego grona odbiorców – mówi prezeska Fundacji EFC, Aleksandra Saczuk.

Więcej informacji na www.efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego