XV Edycja programu LIDER – wsparcie dla młodej kadry naukowej!

szczesliwa-kobieta-w-poblizu-mikroskopu-patrzac-na-kamere

Już po raz piętnasty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoni młodych naukowców, którzy stając na czele własnych zespołów, poprowadzą projekty badawczo-rozwojowe w programie LIDER. Na realizację poszczególnych pomysłów można uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł.

Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Łączna pula pieniędzy, które NCBR przeznaczy na wsparcie projektów w XV konkursie LIDER, wynosi 80 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych, brak w nim ograniczeń tematycznych.

Program adresowany jest do osób, które:

  • są doktorantami,
  • są nauczycielami akademickimi nieposiadającymi stopnia doktora,
  • przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
  • są doktorem lub doktorem habilitowanym, przy czym nie upłynęło 7 lat od uzyskania stopnia doktora.

Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni kierownika projektu na cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 29 marca 2024 r. (do godz. 16:00).

Wnioski w konkursie są składane w systemie informatycznym SLI.

Spotkanie informacyjne NCBR w sprawie programu zaplanowane jest na I kwartał 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym: regulamin, kryteria oceny wniosków oraz przewodnik kwalifikowalności kosztów  można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv